คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2556 
จำนวนหน้า 236 หน้า 
รูปแบบ : เข้าเล่ม ไสกาว 
 
สารบัญ
หลักการตรวจสอบภายใน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เทคนิคการตรวจสอบ
แนวคิดกับการตรวจสอบภายใน
ความหมายของผู้ตรวจสอบภายใน
การวางแผนการตรวจสอบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539  (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภายใน
 
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ท้องถิ่น อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท
250.00.-