ทิโมธี ทิตัส รากฐานของคริสตจักร

ทิโมธี ทิตัส รากฐานของคริสตจักร

คริสตจักรคือผู้เชื่อที่มาอยู่รวมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือ<br>
นมัสการพระเจ้าและการสำแดงความรักพระเจ้าให้แก่กันและกัน

  • ราคา 45.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Thaichristian Books

Thai Christian Bookstore

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

119  1-2 ทิโมธี ทิตัส รากฐานของคริสตจักร
คริสตจักรคือผู้เชื่อที่มาอยู่รวมกันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือ
นมัสการพระเจ้าและการสำแดงความรักพระเจ้าให้แก่กันและกัน
คริสตจักรคือภาพของพระกายของพระคริสต์ที่มีพระเยซูเป็น
ประมุขของคริสตจักร และประกอบด้วยผู้เชื่อซึ่งเป็นส่วนต่างๆ
ของพระกายนั้น  บทเรียนเล่มนี้จะเปิดเผยถึงความร่วมสมัยระหว่าง
เหตุการณ์ในอดีตและในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์และคล้ายคลึงกัน
เรื่องราวของคริสตจักรในอดีตจะเป็นเครื่องเตือนใจคริสตจักรใน
ปัจจุบันให้ตั้งมั่นคงในความเชื่อ

ทิโมธี ทิตัส รากฐานของคริสตจักร
ทิโมธี ทิตัส รากฐานของคริสตจักร
45.00.-