คำเทศนาบนภูเขา ชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า

คำเทศนาบนภูเขา ชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า

ชาวยิวได้ฟังพระเยซูคริสต์เทศนาบนภูเขา

  • ราคา 45.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Thaichristian Books

Thai Christian Bookstore

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชาวยิวได้ฟังพระเยซูคริสต์เทศนาบนภูเขา โลกทัศน์ของพวกเขาก็
เปลี่ยนไป พวกเขาได้เห็นถึงสิทธิอำนาจที่มีอยู่ในคำสอนของพระเยซู
ซึ่งพลิกความคิดของพวกเขาในเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า
ไปอย่างสิ้นเชิง หัวใจของคำเทศนาบนภูเขาคือความเข้าใจที่ว่า ผู้ที่
อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีพระเจ้าเป็น
ศีรษะของครอบครัวนั้น

คำเทศนาบนภูเขา ชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า
คำเทศนาบนภูเขา ชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า
45.00.-