คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. เนื้อหา+ข้อสอบพ

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. เนื้อหา+ข้อสอบพ

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. เนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. เนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 240 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
 
สารบัญ
 
หลักสูตรการสอบ
 - ประวัติสำนักงานอัยการสูงสุด
 - พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2554
 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
 
สารบัญ (สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ 239 ข้อ)
 - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
 - ประวัติสำนักงานอัยการสูงสุด
 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
 - พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2554
 - ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
 - แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 (20 ข้อ)
 - แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 (25 ข้อ)
 - ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (60 ข้อ)
 - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (70 ข้อ)
 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
 - ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาการบัญชี (32 ข้อ)
 - ตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายบัญชี (32 ข้อ)
 
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. เนื้อหา+ข้อสอบพ
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. เนื้อหา+ข้อสอบพ
250.00.-