คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเจาะประเด็นข้อสอบ

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเจาะประเด็นข้อสอบ

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเจาะประเด็นข้อสอบ

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเจาะประเด็นข้อสอบ
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 252 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว 
ขนาด A4
 
ประกอบด้วย
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 - พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
 - ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ
 
สารบัญ
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  + แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 (42 ข้อ)
  + แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 (41 ข้อ)
 - พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
  + แนวข้อสอบ (78 ข้อ)
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  + แนวข้อสอบ (40 ข้อ)
 - ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
 - ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 2)
 - ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 3)
  + แนวข้อสอบ (27 ข้อ)
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
  + แนวข้อสอบ (50 ข้อ)
 - ความรู้เกี่ยวกับงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง
 - แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
 - สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
 - แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 - เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 (20 ข้อ)
 - เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 (40 ข้อ)
 - เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 (9 ข้อ)
 - เจาะประเด็นแนวข้อสอบ ชุดที่ 4 (50 ข้อ)
 - เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม (83 ข้อ)
 
 
 
ราคา 240 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเจาะประเด็นข้อสอบ
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเจาะประเด็นข้อสอบ
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า