คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 280 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว 
ขนาด A4
 
ประกอบด้วย
 - พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553  และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
 
สารบัญ 
(กฎหมาย พร้อมแนวข้อสอบ 208 ข้อ)
 - พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
 - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2554
 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
   + หลักการบัญชีทั่วไป
   + สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน
   + การวิเคราะห์งบการเงิน
   + แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 (20 ข้อ)
 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (60 ข้อ)
 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 (103 ข้อ)
 - แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2554 (25 ข้อ)
 
 
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด นักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
250.00.-