พระกริ่งวาสนา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ
พระกริ่งวาสนา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ
พระกริ่งวาสนา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ

พระกริ่งวาสนา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ

พระกริ่งวาสนา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ พิธีใหญ่ หายากมาก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

  เหรียญทองคำไทย (Thailand Gold Coins) - อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ เหรียญทองคำ เหรียญทองคำในหลวง ศูนย์รวมเหรียญที่ระลึกเนื้อคำ พระเครื่องทองคำ พระเนื้อทองคำ รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ทองคำหายาก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ   จำหน่าย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ เหรียญทองคำหายาก เหรียญสะสมทองคำ เหรียญเงิน เหรียญทองแดง จากกองกษาปณ์ไทย พระเครื่องทองคำพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ทองคำ   รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เหรียญกษาปณ์ทองคำไทย - เหรียญทองคำที่ระลึกในหลวง ร.9 เหรียญทองคำ ร.5 เหรียญทองคำราชินี เหรียญทรงผนวช เหรียญพระมหาชนก เหรียญพระทองคำ  พระทองคำ เหรียญมหาราช เหรียญมหามงคล เหรียญโมเน่ เหรียญเพิร์ธ ฯลฯ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

  พระกริ่งวาสนา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ พิธีใหญ่

 

  เนื้อนวะโลหะ สร้างเป็นที่ระลึกในคราวที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ มีพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดยช่างเกษม มงคลเจริญ จำนวนการสร้าง ๑,๙๙๑องค์

     สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถระ)  พระองค์ทรงเป็นพระสังฆราชที่น่าเคารพบูชามากๆท่านหนึ่ง ท่านเป็นชาวอยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่บ้านตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้บวชตั้งแต่เป็นเป็นสามเณรเมื่ออายุ 16 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2455 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระอุปัชฌายะ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) วัดราชบพิธ เป็นศีลาจารย์ บรรพชาอยู่จนครบอุปสมบท ท่านอุปสมบท ณ วัดราชบพิธสถิตมหามาราม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2461 สมเด็จพระสังราชเจ้าพระองค์เดิมนั้นเป็นพระอุปัชฌายะ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฺฒิญาโณ) วัดราชบพิธ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระญาณดิลก (รอด วราสโย) วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศีลาจารย์ มีพระฉายาว่า “วาสโน”

     บรรพชาอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาปริยัติธรรมตามลำดับ สอบได้เปรียญ 4 ประโยค
สถาบันทางศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 สถาบัน และรัฐบาลอินเดียได้อนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยพาราณสี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลกลาง เป็นผู้ดำเนินการประกอบพิธีทูลถวาย ด้วยความสามารถของพระองค์จึงได้รับตำแหน่งต่างๆในทางสมณศักดิ์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อปี2506  และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระอริยวงศา คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  22 มิถุนายน พ.ศ. 2517

     พระองค์นอกจากจะมีความสามารถด้านการปกครองเป็นเยี่ยม ในด้านการเผยแผ่ศาสนาพระองค์ก็ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ความสามารถพิเศษในเรื่องการแต่งบทกลอนกวีซึ่งมีผลงานมากมาย นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นพระผู้ใหญ่ที่ไม่ถือตัว และเป็นที่รักเคารพของพระสงฆ์ในสมัยนั้น      เมื่อพระองค์มีอายุ 90พรรษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2531รัฐบาลเห็นสมควรจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นให้สมพระเกียรติ และเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับงานนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นงานบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา และได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มายังพระอุโบสถวัดราชบพิธ ถวายน้ำสรงสมเด็จพระสังฆราช ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายพัดยศพิเศษ คือ พัดแฉกงาประดับพลอยที่เคยพระราชทานเฉพาะเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุตที่เป็นพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ พร้อมกันนั้นได้ถวายพัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น 1 ซึ่งเป็นพัดประจำรัชกาลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่พระสงฆ์ที่ทรงเคารพนับถือและคุ้นเคยเป็นส่วนพระองค์ อันมีจำนวนน้อยรูป และเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้รับถวายพัดรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. นี้ เป็นรูปที่ 5 เท่านั้น ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครั้งนี้ ปรากฏว่าพุทธศาสนิกชนทั้งบรรชิตและฆราวาสมีความปลื้มปีติยิ่ง ได้เดินทางมาถวายสักการะถวายพระพรกันอย่างล้นหลามยิ่งกว่าที่เคยปรากฏในกาลก่อน  ในพิธีนี้มีการจัดสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ ฉลองอายุ 90 พรรษา มีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่โดยเชิญพระคณาจารย์มาร่วมปลุกเสกมากมายทั้งพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นและพระเกจิเรืองวิทยาคม ออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดยช่างเกษม มงคลเจริญ องค์พระจึงมีความงดงามมาก

  สมเด็จ ได้สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531 ณ โรงพยาบาลศิริราช

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

พระกริ่งวาสนา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ
พระกริ่งวาสนา 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์) วัดราชบพิธฯ ปี๒๕๓๑ เนื้อนวะเลียมทอง ในหลวงเสด็จ
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า