รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60

  • ราคา 220.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 214 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
ส่วนที่ 5 แผนการศึกษา พ.ศ.2560-2579
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
     1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในระบบ
     2. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษานอกระบบ
     3. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาพิเศษ
     4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่วนที่ 7 ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนาธรรม
ส่วนที่ 8 ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
     1. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา
     2. การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
     3. การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
ส่วนที่ 9 ควารู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     1. ความรุ้ในทางงานการศึกาา
     2. ความรู้ด้านวิชาการศึกษา
     3. ความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษา
     4. ความรู้ด้านการตรวจสอบและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
     5. สื่อ นวัตกรรมและเทคดนโลยีทางการศึกษา
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำปี 2560

 
ราคา 220 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ
30.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60
รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ท้องถิ่น ภาค ข. 1000 ข้อ เฉลยทุกข้อ ปี 60
220.00.-