คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 57

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 57

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 57

  • ราคา 195.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 57
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556 
จำนวนหน้า 210 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
บทที่ 1 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
   ส่วนที่ 1  บททั่วไป
   ส่วนที่ 2 บทนิยาม
   ส่วนที่ 3 องค์กรอัยการ
   ส่วนที่ 4 พนักงานอัยการ
   ส่วนที่ 5 สำนักงานอัยการสูงสุด
บทที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
บทที่ 3 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน
บทที่ 4 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
บทที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
   ส่วนที่ 1 หลักการบัญชี        
- ข้อสมมติฐานทางการบัญชี       
- ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน                              
- การวิเคราะห์รายการค้า                                                      
- การบันทึกบัญชีของกิจการ          
- การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า        
- รายการปรับปรุงและปิดบัญชี            
- สมุดรายวันเฉพาะ          
   ส่วนที่ 2 การเงิน
   ส่วนที่ 3 การธนาคาร
 
บทที่ 6  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS)
 
บทที่ 7  แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี 2557 (ข้อสอบ 100 ข้อ เฉลยละเอียด)
   ส่วนที่ 1  พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553  
   ส่วนที่ 2  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
   ส่วนที่ 3  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน
   ส่วนที่ 4  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
   ส่วนที่ 5  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
   ส่วนที่ 6  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบ[อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS)
 
 
 
ราคา 195 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 57
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี 57
195.00.-