คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

  • ราคา 260.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2556
จำนวนหน้า 324 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1
  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2
พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
  เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
  เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546+แนวข้อสอบ
  เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546+แนวข้อสอบ
  เจาะแนวข้อสอบ
ส่วนที่ 2 เจาะแนวข้อสอบระเบียบ พ.ร.บ.ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อทุกตำแหน่ง
  • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุด 1-3
  • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบล และ อบต.
  • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
  • เจาะแนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  • เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 
ราคา 260 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
30.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
260.00.-