คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน เฉลยละเอียด ปี 57

คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน เฉลยละเอียด ปี 57

คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน เฉลยละเอียด ปี 57

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน เฉลยละเอียด ปี 57
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2557
จำนวนหน้า 210 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม ไสกาว 
 
ประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
บทที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานชุมชน
ส่วนที่ 1 ความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 2 หลักการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชน
วิธีการพัฒนาชุมชน
การจัดระเบียบชุมชน
ส่วนที่ 3 ทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 
บทที่ 2 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกีบกรมการพัฒนาชุมชน
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
พระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยออกเป็นเขต พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท พ.ศ. 2535
ส่วนที่ 2 นโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 5 เหตุการณ์ปัจจุบัน
 
บทที่ 3 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานชุมชน
ส่วนที่ 2 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 3 เหตุการณ์ปัจจุบัน
 
 
ราคา 199 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน เฉลยละเอียด ปี 57
คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน เฉลยละเอียด ปี 57
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า