KEYENCE CV-5002

KEYENCE CV-5002

KEYENCE CV-5002

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TRIPLE E TRADING CO., LTD.

นำเข้า และ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานทุกชนิด

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

Model

CV-5002

Supported Resolution

• 512 (H) x 480 (V),approx 240,000 pixels• 640(H) x 480(V),approx. 310,000pixels

Camera Connectivity

Two color/monochromecameras (CV-035C/S035C/H035C/035M/S035M/H035M can beconnected. Mixedconnection is possible.)

Image Processor

DSP

Registered Programs

SD cards 1 and 2 can each hold 1000 programs (depending on the size of the SDcard and the size of the programs), external switching possible

Screen Capacity

Maximum 1000 screens for each program (depending on SD card size),Compressed saves possible

Memory card

SD card slot x2 (SDHC compatible)Compatible with OP-87133 (512 MB: standard in SD1 slot for CV-5502/5002),CA-SD1G (1GB: standard in SD1 slot for CV-5702), CA-SD4G (4GB: SDHC)

Windowsettings

Mask area

128 locations per program

Measurement area

4 locations per area

Color extraction function (Only when a colorcamera is connected)

Color binary, color shade, Gray, RGB average gray (Colors can be specifiednumerically via HSB values)Compatible with 1:n copy

Measurementmode

Areameasurement

Area

The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc or polygon (up to 12sides), edge detection rectangle area or edge detection circular area

Positiondetection

Pattern search

• Multiple searches possible for both pattern area and search area. The shapes arerectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc, and polygon (up to 12 sides)• Pattern area can be masked (4 positions / area)

V-search

• Up to 256 patterns can be searched simultaneously for both pattern area andsearch area. The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc,and polygon (up to 12 sides)• Pattern area can be masked (4 positions / area)

Edge position

• Angles can be measured. The shapes are rectangle, rotated rectangle,circle, oval, ring, arc or polygon (up to 12 sides), edge detection rectanglearea or edge detection circular area

Trend edgeposition

• Circle or straight line can be measured from the detection results• Shapes are rectangle, rotated rectangle, ring and arc

Blob (Center ofgravity)

The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc or polygon (upto 12 sides), edge detection rectangle area or edge detection circular area

Inspectionmode

Edge position

Edge pitch

Edge No.

The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, circumference, arc,polygon (up to 12 sides), auto-adjusting rectangle or auto-adjusting circular area

Edge angle

Shape is rectangle.

Pair edge

The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc, polygon (up to12 sides), auto-adjusting rectangle or auto-adjusting circular area

Trend edge width

Shapes are rectangle, rotated rectangle, ring and arc

Blob(characteristicquantities)

• Labels, center of gravity, main axis angle, area, feret diameter, perimeter,roundness• The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc or polygon(up to 12 sides), edge detection rectangle area or edge detection circular area

Stain detection

• Subtract stain detection by using subtract filter• Stain grouping function supports multiple stain detection and positionmeasurement• The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc or polygon(up to 12 sides), edge detection rectangle area or edge detection circular area• Supports measurement of the color image using fine color

Trend edge flaw

• The shapes are rectangle, circle, oval, ring, arc, and polygon.• Supports flaw detection using straight lines, circles, ovals, and free-formstraight lines as reference models.

Intensityinspection

The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc, polygon (up to12 sides), auto-adjusting rectangle or auto-adjusting circular area

Support Functions

Custom menu function

Shortcut menu to a desired program screen can be created (20 menus/program).

SD card save function (SD slot2 only)

• Measurement value, judgment result, NG count, measurement image(compressible), stored image (compressible), captured image, statisticsanalysis data, RS-232C communication log, program data (only setting contentcan be saved to both SD1 slot and SD2 slot)• Can save data during test run (except for program data)

Measurementmode

Inspectionmode

Color(only when acolor camerais connected)

• RGB and HSB measurement supported• The shapes are rectangle, rotated rectangle, circle, oval, ring, arc or polygon(up to 12 sides)

Draw shape

• Calculation result can be reflected• Shapes are point, line, and circle

Support Functions

Other

Screen capture function, password function, re-test function, file managementfunction, I/O monitoring, RS-232C monitoring (with log save function)

Interface

Control input

External trigger input

2 pointsEV compatible inputrating: 26.4 V or less, 3mA or more2-camera simultaneouscapture/individual capturecan be selected.Individual trigger delay (0 to 999 ms) can be selected for each trigger input

Measurementmode

Inspectionmode

OCR

• Character recognition for max. 2 lines of 20 characters per line• Shape is rectangle• Built-in date/time encryption support function

Multi-image capture

• 1 to 32-time multi-measurement (maximum, minimum and average values)• Error values can be excluded from the measurement result

Interface

Control input

18 inputsInput rating 26.4 V or less, 2 mA or more

Control output

General purposeoutput

27 outputs NPN (including two FLASH outputs linked to external trigger.)

Select execute function

Can set whether to execute the results (OK/NG) for other measurement andcalculation windows in each measurement window.

Image CaptureSettings

Image Processing Area

240,000 pixels (512(H) x480(V)) or 310,000 pixels(640(H) x 480(V)) of the320,000 pixels are usedfor the process area.However, when CV-H035C/H035M is connected, support is only providedfor 240,000 pixels of the 310,000 pixels used for the process area.

Interface

Control output

General comparator output

1 output, NPN open collector, maximum 50 mA (30 V or less)Supports total status hold control and one shot output (1 to 9999 ms)

Monitor output

Analog RGBoutput

SVGA 800x600 (24-bit color 60 Hz)

Image CaptureSettings

Scanning method selection function(only when monochromecamera is connected)

Progressive/interlace selectable

CCD start/end function

Desired capture start/end line can be set within the image capture range.CV-H200C/H200M cannot capture fewer than 100 lines.

Interface

Operation indicators

Power, Error LED display

RS-232C

Numerical value output, image data (compressible) and control input/outputenabled. Can be used simultaneously with other communication ports.Maximum baud rate of 115200 bps is supported.Do not use to connect to PLC link, CC-Link, or EtherNet/IP

Image andProcessingCorrection

Position adjustment

Batch, individual (maximum 128 settings), X, Y, ±180° rotation.

Camera gain adjustment

Sensitivity adjustment, offset, and span adjustment(RGB batch/individual and span can be set for each of 16 brightness levels. RGBindividual setting can be supported when color camera is connected.)

Interface

Ethernet

Numerical value output, image data (compressible) and control input/output enabled.Can be used simultaneously with other communication ports.100BASE-TX/10BASE-T

USB

Numerical value output, image data (compressible) and control input/outputenabled. Can be used simultaneously with other communication portsUSB2.0 HI-SPEED compatible

Image andProcessingCorrection

White balance adjustment(color camera only)

Manual setting using white paper

Image Inversion

Can generate mirror images

Interface

PLC link

Numerical value output and control input/output using the RS-232C port orEthernet port enabled.Following PLCs are supported via link unit*1:• Keyence Corp.: KV-700 series, KV-1000 series, KV-3000 series, KV-5000 series,KV-5500 series• Mitsubishi Electric: A series (RS-232C only), Q series, L series• OMRON: SYSMAC C series (RS-232C only), CJ/CJ1 series• Yaskawa Electric: MP900 series (RS-232C only)/MP2000 seriesDo not use to connect to CC-Link, RS-232C, or EtherNet/IP

CC-Link

By connecting the optional CC-Link unit CA-NCL10E, numerical value input/output and control input/output are enabled.• Supports remote device station, Ver. 2.00/1.10• Do not use to connect to PLC link, RS-232C, or EtherNet/IP

Image andProcessingCorrection

Filterfunction

Number of times

The same type of filter can be used up to 9 times. 13 steps.(For binarization and subtract only: 1 step/window)

Type

Expand, shrink, average, median, edge sharpening, edge extract X, edge extractY, Sobel, Prewitt, Roberts, Laplacian, binary, subtract, illumination adjustment,contrast conversion, image extraction, image shade correction, Blur

Interface

EtherNet/IP

Numerical value input/output and control input/output enabled while using anEthernet port• Supports periodic communication (Max. 1436 bytes), supports messagecommunication• Up to 128 units can be connected• Compliant with compliance test Version.A5• Do not use to connect to PLC link, RS-232C, or CC-Link

Language

Japanese/English/German/Italian/French/Traditional Chinese/Simplified Chineseselectable

Image andProcessingCorrection

Scaling

X and Y calibration setting for each camera. Conversion from measurementvalues and calculation values is supported.

Calculationfunction

Data calculation

Number of settings

128 calculations/1 program

Interface

Illumination control

By connecting the optional illumination expansion unit, LED illumination (12 V, 24V) and intensity control are enabled.• 2 channels per unit, connect up to 4 units• Supports multi-pattern illumination function

Rating

Power voltage

24 V DC ±10%

Calculationfunction

Data calculation

Arithmetic operation

+, -, x, ÷

Arithmeticfunction

Square, exponential, counting fractions as one, round-off fractions, maximum, minimum, average, average within range,square root, absolute value, remainder, distance, angle, sin, cos, tan, asin, acos, atan, π

Rating

Current consumption.

2.2 A (2 cameras atmaximum load)

Environmentalresistance

Operating ambient temperature

0 to +50 °C

Calculationfunction

Data calculation

Comparative operator

<, ==, Not

Geometriccalculation

Distance between 2 points, angle of line segment, circle radius, circle center,average angle, straight line, cross point, distance between a point and a straightline, straight line angle, angle between the two crossed lines, perpendicular linebetween a point to a line, perpendicular bisector , midpoint

Environmentalresistance

Operating ambient humidity

35 to 85% RH (no condensation)

Weight

Approx. 1250 g

Calculationfunction

Data calculation

Coordinateconversion function.

Coordinate system conversion, rotating matrix

Type conversionfunction

Coordinate constant conversion, constant coordinate conversion,angle unit conversion

Logical operator

AND, OR, NOT, XOR

Sort function

Maximum value index output, minimum value index output

System function

Number of measurement times, measurement time, year, month, day, time, minute, second

Time axis operationfunction

Previous measurement result acquisition operator

Command memory

1000 command memories that can be rewritten from external devicesor the remote control console during operation are installed.

Support Functions

Statistics

Data Points

Max. 20000 data (can be saved into an SD card in a batch)

Results

Maximum, minimum, average value, deviation (3σ), total status OK/NG times

Screen save

The following number ofscreens can be saved inthe system's memory:• Maximum 511 images(monochrome camera)• Maximum 255 images(monochrome camerain 310,000 pixel mode)• Maximum 508 images(color camera)• Maximum 253 images(color camera in310,000 pixel mode)(These are the maximumvalues with only onecamera connected, and[Condition] set to [AllImages].)

ProgrammingAssistance

Screen Magnification

Between 4% and 1600% during setting or operation (6% and 2500% during fullscreen display) (Size can be set for each screen while displaying multiplescreens.)

Edge WaveformDisplay

Edge waveform can be graphically displayed during setting or operation, andedge intensity and measurement values (some are not supported) can bedisplayed during setting.

Profile Display

Trend edge position and gap can be graphically displayed during setting oroperation.

Stability display

Stain detection (stain level) is displayed during setting or operation.

Character ExtractionDisplay

OCR automatic cutout waveform graphics can be displayed during setting oroperation

Shift all windows

Selected windows from an identical camera or an identical registered image canbe shifted in the desired XY direction in a group.

Defect WaveformDisplay

The flaw level waveform of the trend edge tool can be displayed as a graphic inProgram or Run mode.

ConfigureImageOptionsfunction

Number of imageoptionconfigurations

10 templates/1 program (within which 4 templates are specified values),externally selectable

Number ofscreenssimultaneouslydisplayed

Max. 5 screens can be displayed at the same time(when 5 scr. (HORIZONTAL)/5 scr. (VERTICAL) is selected).

Hold screen

Up to the past three images (NG images) can be displayed as hold images.Measurement results and measurement time can be viewed. (The number ofdisplayable times varies between 0 and 3 depending on camera’s connectionstate

Screencustomizefunction

Number ofcustom screens

10 screens/1 program

Custom item

Character string: Measurement value (decimal point can be specified), result,custom character, graphics, active text

Measurementresult interlink

• Display color can be changed according to the result for figures and customcharacters.• Can set a message in the allocation table that relates to the measurementvalue (active text)

Overwrite function while themachine is running

• Upper/lower tolerance or command memory can be rewritten during operation.• Supports illumination adjustment during operation (when CA-DC21E isconnected)

Emulation function

Built-in emulation function that can create new program data and save data onCV-5002SE in the FE format for the CV-3002 Series SE, SEII, and SEIII, and theCV-5002 Series.

Program file update function

The program data used on the CV-3002 Series or CV-5002FE can be convertedinto the program data format for the CV-5002 Series second edition.

*1 Some models also are compatible with the RS-232C, Ethernet ports in the system.

KEYENCE CV-5002
KEYENCE CV-5002
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า