เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท
เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท
เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท
เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท
เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท

เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท

นำเที่ยวเกาะเต่า 3 วัน 2 คืน-พักเกาะเต่า Hillside 2 คืน

  • ราคา 4,200.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-0723422, 02-6292680  มือถือ: 0877173595, 0836102077 Id Line : cssinter, noknok_2009 แฟกซ์: 02-0723422 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : travelmart_tour2004@hotmail.com     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

นำเที่ยวเกาะเต่า (พัก Hillside) 3 วัน 2 คืน

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (ลูกค้าสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง)

วันแรก กรุงเทพฯ - ชุมพร
19.30-20.30 เช็คอินน์ พร้อมกัน ณ บริษัท เรือเร็วลมพญาเพื่อทำการเช็คอินน์ (รับตั๋ว และเลือกที่นั่ง)
21.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศสู่จังหวัดชุมพร (ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)
วันที่สอง ชุมพร – เกาะเต่า
06.00 ถึงจังหวัดชุมพร บริเวณทุ่งมะขามเตี้ย จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
07.00 ออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า โดยเรือ High Speed Catamaran เชิญท่านพักผ่อนตามอัธศัยกับบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลอ่าวไทย
08.45 ถึงท่าเรือเกาะเต่า มีเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมารับท่านที่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังรีสอร์ท (Hillside) เพื่อทำการ Check in และปฏิบัติภาระกิจ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน Set Menu (1) ณ บริเวณห้องอาหารของรีสอร์ท และตามอัธยาศัย
13.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 รับประทานอาหารเย็น Set Menu (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และสัมผัสกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ณ บริเวณห้องอาหาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ทัวร์ดำน้ำตื้นดูปะการังรอบเกาะเต่า - เกาะนางยวน
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า และทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า (3) แบบบุปเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเกาะนางยวน
09.00 พร้อมกันบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ ของรีสอร์ท เพื่อรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น อาทิ เสื้อชูชีพและหน้ากากดำ น้ำ (ให้อย่างละ 1 ชิ้น) จากนั้นนำท่านลงเรือท้องถิ่นที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ เพื่อชม เดินทางสู่บริเวณจุดดำน้ำชมปะการัง
12.00  รับประทานอาหารกลางวันข้าวกล่อง (4) ผลไม้ และ น้ำดื่ม บนเรือ
14.00 แวะเกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง หรือขึ้นจุดชมวิวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
15.30 เดินทางออกจากเกาะนางยวนกลับรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 อาหารเย็น (5) แบบ SET MENU ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  จากนั้นเชิญตามอัธยาศัย
วันที่สี่  เกาะเต่า – ชุมพร - กรุงเทพฯ
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารบนเกาะนางยวน หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00 รถรับจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะเต่า เพื่อขึ้นเรือใหญ่ Lomprayah High Speed Catamaran
10.15 ออกเดินทางจากเกาะเต่า มุ่งหน้าสู่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จังหวัดชุมพร
11.45 ถึงท่าเรือ (ชุมพร) จบโปรแกรมการเดินทาง สำหรับลูกค้าที่ยังไม่อิ่มไอของทะเล  ท่านสามารถอยู่เที่ยวชมบรรยากาศ จนถึงเวลา 13.00 น. (เวลาเช็คเอ้าท์ 10.30 น.)  รถจะรับท่านมาส่งที่ท่าเรือเวลา 13.30 น. เพื่อลงเรือเวลา 14.45 น. และเรือจะถึงชุมพรเวลา 16.30 น. และขึ้นรถเวลา 17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.30 น.
13.00  เดินทางออกจากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย กลับสู่กรุงเทพฯ
20.30 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (บริเวณถนนรามบุตรี)

อัตราค่าบริการ / ท่าน (สำหรับแพ็คเก็จทัวร์)

ประเภทห้องพัก

วันเข้าพัก

01 พ.ค.57-30 มิ.ย.57

วันเข้าพัก

01 ก.ย. 57-31 ต.ค. 57

วันเข้าพัก

06 ม.ค.57-30 เม.ย.57

01 ก.ค. 57-31 ส.ค. 57

วันเข้าพัก

20 ธ.ค. 56 - 05 ม.ค. 57

เด็ก 4-10 ปี
Garden View Bungalow 4,200.- 4,600.- 4,900.- 5,000.- 2,800.-
Sea View Bungalow 4,700.- 5,000.- 5,300.- 5,500.- 2,800.-
Deluxe Sea View Bungalow 5,000.- 5,400.- 5,700.- 5,800.- 2,800.-

หมายเหตุ :-

1. อัตรานี้รวม :- ห้องพักแอร์ 2 คืน  (รวมอาหารเช้า 2 ), อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารเย็น 2 มื้อ, และค่านั่งเรือท้องถิ่นพร้อมอุปกรณ์ไปดำน้ำตื้นดูปะการัง, ฝูงปลารอบเกาะเต่า 1 วันเต็ม, ค่าเรือเร็วลมพญาไป-กลับ ชุมพร - เกาะเต่า - ชุมพร
2.
 

-อัตราข้างต้นไม่รวม ตั๋วเดินทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ชุมพร – เกาะเต่า คิดเพิ่มจากราคาในตารางท่านละ 1,000 บาท

3. Childs :-
-เด็ก (4 - 11 ปี) เตียงเสริมพักรวมกับผู้ใหญ่
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และราคาได้ตามความเหมาะสม
 
บริษัท ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาติเลขที่ 14/00859)
81 นิวโจเกสเฮ้าส, ตรอกมะยม ถนนจักรพงษ์, พระนคร, กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 629 2680-1, 02 2826638
แฟ็กซ์ 02 6292681
Mobile Phone: 66 814017729 (นก), 66 877173595 (ออฟฟิศ)
E-mail : travelmart_tour2004@hotmail.com, cs_sintertravel@yahoo.co.th
Website : www.csthailandguide.com
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น./ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 - 18.00 น.

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท
เกาะเต่า 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 บาท
4,200.00.-
ติดต่อร้านค้า