คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย

คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย

คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย

  • ราคา 250.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออนไลน์ ชีทราม sheetram

จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ คู่มือเตรียมสอบงานราชการ ตำรากฎหมายทุกชนิด สารบัญคำพิพากษาฎีกา รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตย คู่มือสอบ ธงคำตอบ นิติศาสตร์ ทนายความ เนติบัณฑิตย์ อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา ชีทราม ชีทสรุป ข้อสอบ ม.รามคำแหง ครูผู้ช่วย ข้อสอบ ติว ราชการ ทหาร ตำรวจ หนังสือกฏหมาย ปลัดอำเภอ เนติบัณฑิต งานราชการ สอบราชการ sheetram

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2557
จำนวนหน้า 248 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด : A4
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมบังคับคดี
พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
วิสัยทัศน์/พันธกิจและอำนาจหน้าที่
หน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประเภทของการบังคับคดี
การอายัดทรัพย์
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี
องค์ประกอบในงบดุลใช้แสดงถานะทางการเงินของกิจการ
เงินสดย่อย
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
แนวข้อสอบพื้นฐานทางการบัญชี
แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการรับและจ่ายเงินสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงานบังคับคดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544
ความแตกต่างระหว่างคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
แนวข้อสอบการจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย
คู่มือ เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย
250.00.-