COLD 22 Refrigerant น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน (ขนาด4.5kg)

COLD 22 Refrigerant น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน (ขนาด4.5kg)

COLD 22 Refrigerant น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน (ขนาด4.5kg)

  • ราคา 3,800.00.- 4,400.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท สเปค ไอที จำกัด

History Founded in Bangkok in 1999, Engineering Vision provided high quality solutions to customers in various industries. Our business was growing and, in 2002, we expanded our business into Information Technology Solutions. Thus, we established SPEK IT Co., Ltd., a Microsoft Certifies Partner, offering a comprehensive range of Information Technology Solutions.With the meticulously structured and unceasing human resource development programs, we are able to gain expertise and know-how to remain up-to-date with the latest developments in today's rapidly changing areas of specialization. Consequently, we have been able to create a sound client base of local and international corporations. Our service and support area covers the entire country through direct contact or through a growing network of reliable partners in the major provinces. Mission - To be a solution provider of choice for all Information Technology needs and problems. - To provide the unmatched quality services in order to increase the productivity and decrease the total cost of ownership (TCO) of the clients. - To assist the enterprise in improving interactions and enhancing satisfaction of all customers, suppliers, partners, and employees. - To be at the forefront of the technology development and quickly respond to the technology breakthrough in the Information Technology.          

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

COLD 22 Refriegerant น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน (ขนาด 4.5KG)

น้ำยาแอร์ ประหยัดไฟ COLD 22

นวัตกรรมใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ C0LD 22 HC Refrigerant ที่จะช่วยให้คุณประหยัดไฟ สารทำความเย็น Cold22 เป็นสารทำความเย็นที่ผลิตขึ้นโดยการส่วนผสมหลักจาก แก๊สธรรมชาติซึ่งไม่มีปัญหาในการทำลายชั้นบรรยากาศ Ozone Depletion Potential (ODP) และไม่ทำให้ปัญหาพื้นโลกร้อนขึ้น Global Warming Potential (GWP)ได้มีการพัฒนาสารทำความเย็น Cold22 ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในเขตร้อน เป็นเวลากว่า 12 ปี เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป และสามารถช่วยในการประหยัดพลังงานระหว่างคอมเพรสเซอร์ทำงาน
 
 
น้ำยาแอร์ ประหยัดไฟ COLD 22

Cold22 ดีอย่างไร

1.เย็นเร็วกว่าสารทำความเย็น ประเภท ให้ความเย็นได้ CFC’S, HCFC’S or HFC’S based refrigerant gases ด้วยเหตุผลของค่าจุดเดือดของสารทำความเย็นทดแทน Cold22 มีความต่ำกว่าสารทำความเย็นที่กล่าวมาข้างต้น

2.สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในการหมุนเครื่องคอมเพรสเซอร์ได้ไม่น้อยกว่า 10%(10%-30% range

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบเครื่องทำความเย็น รวมทั้งสารหล่อลื่นที่สามารถใช้ได้ทั้ง น้ำมัน MO หรือ POE แต่หากต้องการเปลี่ยนเป็นสารทำความเย็นประเภทเบอร์R400มีความจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์
*เป็นตัวเลือกหนึ่งในการช่วยลดและเลิกใช้สารทำลายสภาพแวดล้อม(CFC ,HCFC and HFC.)
* เป็นสารทำความเย็นประเภท ทดแทนระยะยาว (ODP. 0.0 , GWP < 3 )

 

คุณสมบัติของCold22

1.สารทำความเย็น Cold22 ไม่ทำการกัดกร่อนระบบ

2. สารทำความเย็น Cold22 มีคุณสมบัติในการดูดความร้อนได้ดีโดยใช้พลังงาน ในการหมุนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์น้อยกว่าจึงทำให้การ สึกหรอของระบบน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา

3. สารทำความเย็น Cold22 ไม่มีความจำเป็นจะเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ เป็นชนิดสังเคราะห์(POE) เพราะ สารทำความเย็น Cold22 เป็นสารทำความเย็นตระกูลเดียวกับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ของ R12 R22 (MO oil)

 

ประสิทธิภาพน่าใช้

1.Cold 12 มีประสิทธิที่เหนือกว่าสาร CFC 12 กว่า 10%

2. Cold 134 มีประสิทธิที่เหนือกว่าสาร HFC134a กว่า 15% นั้นหมายความ ว่าระบบเครื่องทำความเย็นที่ใช้สาร Cold จะลดความสึกหรอ ประหยัดพลังงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

 
 
สรุปคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำยาแอร์ COLD22
 
- ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก (non-CFC) เป็นสารทำความเย็นจากธรรมชาติ 100%
- ใช้ทดแทน สาร HCFC R22 ไม่ต้องดัดแปลงระบบเครื่องทำความเย็น
- ใช้ปริมาณน้อยกว่า ประหยัดค่าไฟฟ้า 10-30 %
- ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบ ประสิทธิภาพความเย็นที่มากขึ้น ไม่มีผลเสียกระทบกับอุปกรณ์ในระบบ
- คุณสมบัติ ลดแรงหนืดในการทำงานของคอมเพรสเซอร์และทำให้กินกระแสไฟหรือแอมป์น้อยลงกว่า เดิมถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีผลเสียในด้านอื่น ๆ
 
 
มาดูผลการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนระหว่างสารทำความเย็น R-22 กับ COLD-22 ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อปี 2554 กันครับ
 
สรุปผลการทดลองได้ดังนี้
 
5.1.2 จากการศึกษาเครื่่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน พบว่า ระบบที่ใช้สารทำความเย็น COLD-22 มีประสิทธิภาพด้านความสิ้นเปลืองพลังงานดีกว่าระบบที่ใช้สารทำความเย็น R-22 คิดเป็น 30.83% และสารทำความเย็น COLD-22 ยังสามารถลดความร้อนในคอมเพรสเซอร์ของระบบปั๊มความร้อนได้ดีกว่าระบบที่ใช้สารทำความเย็น R-22 คิดเป็น 27.84% ผลที่ได้จากการลดความร้อนในคอมเพรสเซอร์ของระบบปั๊มความร้อน ส่งผลให้ความดันสารทำความเย็นด้านต่ำและด้านสูงลดลง คิดเป็น 45.09% และ 47.92% ตามลำดับ และกำลังงานที่ป้อนให้แก่เครื่องอัดไอสารคำความเย็น R-22 ใช้กำลังงานมากกว่า COLD-22 คิดเป็น 32.16%
 
 
 
น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน COLD22
 
 
มาดูตัวอย่าง แอร์ที่เปลี่ยนน้ำยาเป็น Cold22
 
Air Saijo
ขนาด 12220 BTU
สารทำความเย็น COLD22
พิกัดกำลังไฟฟ้า 4.60 AMP
พิกัดกำลังไฟฟ้า (MAX) 5.37 AMP
แรงดัน Low 75 PSI
ปริมาณสาร Cold 0.8 KG
อุณหภูมิ คอยล์เย็น 8 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 46 องศา
     
     
ปริมาณสาร Cold 0.8 KG
ปริมาณสาร R22 1.3 KG
กระแสไฟ 5.35 AMP
แรงดัน Low 63 PSI
แรงดัน High   PSI
แรงดัน ปิดเครื่อง   PSI
     
     
กระแสที่ประหยัดได้ 0.75 amp
watts ที่ประหยัดได้ 165.00 watts
12 ชม/day 1,980.00 watts
1 เดือน 59,400.00 watts
คิดเป็นเงิน 237.6 บาท
 
 
 

จากด้านบน จะเห็นได้ว่า กระแสที่ลดลง 0.75Amp เราทำการคำนวณ โดยคิดการเปิดแอร์ ที่ วันละ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน และคิดค่าไฟที่ ยูนิตละ 4 บาท ได้เงินที่ประหยัด 237.60 บาท/เดือน (จริงๆ ค่าไฟแพงกว่านี้ และมีแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆ)

 

ค่าน้ำยา หากคิดราคาที่ 900บาท/kg จะใช้เงิน ทั้งสิ้น = 900*0.8 = 720 บาท

 

หากคิดจุดคุ้มทุน จะสถานการณ์นี้ จึงสั้นเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น!!

ตัวอย่างแอร์อื่นๆ ที่ได้ทำการเปลี่ยนน้ำยาเป็น Cold 22

 

Air SAIJO DENKI
ขนาด 13000 BTU
สารทำความเย็น COLD22
พิกัดกำลังไฟฟ้า 4.52 AMP
พิกัดกำลังไฟฟ้า (MAX) 5.51 AMP
แรงดัน Low 60 PSI
แรงดัน High 75 PSI
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 19 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 39 องศา
     
     
     
ปริมาณสาร R22 1.75 KG
กระแสไฟ 5.6 AMP
แรงดัน Low 65 PSI
แรงดัน High 110 PSI
แรงดัน ปิดเครื่อง 200 PSI
     
     
กระแสที่ประหยัดได้ 1.08 amp
watts ที่ประหยัดได้ 237.60 watts
12 ชม/day 2,851.20  
1 เดือน 85,536.00 watts
คิดเป็นเงิน 342.144 บาท

 

Air Hitashi
ขนาด 9000 BTU
สารทำความเย็น COLD22
พิกัดกำลังไฟฟ้า 3.45 AMP
พิกัดกำลังไฟฟ้า (MAX) 4.80 AMP
แรงดัน Low 72 PSI
ปริมาณสาร Cold 0.5 KG
อุณหภูมิ คอยล์เย็น 12.5 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 41 องศา
     
     
ปริมาณสาร Cold 0.5 KG
ปริมาณสาร R22 1.08 KG
กระแสไฟ 4.07 AMP
แรงดัน Low 85 PSI
แรงดัน High   PSI
แรงดัน ปิดเครื่อง   PSI
     
     
กระแสที่ประหยัดได้ 0.62 amp
watts ที่ประหยัดได้ 136.40 watts
12 ชม/day 1,636.80  
1 เดือน 49,104.00 watts
คิดเป็นเงิน 196.416 บาท

 

Air DAIKIN
ขนาด 24000 BTU
สารทำความเย็น COLD22
พิกัดกำลังไฟฟ้า 6.60 AMP
พิกัดกำลังไฟฟ้า (MAX) 8.80 AMP
แรงดัน Low 60 PSI
ปริมาณสาร COLD22 0.7 KG
อุณหภูมิ คอยล์เย็น 17 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 46 องศา
     
     
ปริมาณสาร COLD ที่ใช้ 0.7 KG
ปริมาณสาร R22 1.9 KG
กระแสไฟ 7.88 AMP
แรงดัน Low 75 PSI
แรงดัน High   PSI
แรงดัน ปิดเครื่อง   PSI
     
     
กระแสที่ประหยัดได้ 1.28 amp
watts ที่ประหยัดได้ 281.60 watts
12 ชม/day 3,379.20  
1 เดือน 101,376.00 watts
คิดเป็นเงิน 405.504 บาท

 

Air Daikin
ขนาด 9000 BTU
สารทำความเย็น COLD22
พิกัดกำลังไฟฟ้า 2.76 AMP
พิกัดกำลังไฟฟ้า (MAX) 3.70 AMP
แรงดัน Low 60 PSI
อุณหภูมิ คอยล์เย็น 13 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 40 องศา
     
     
     
กระแส R22 3.4 AMP
แรงดัน Low 75 PSI
ปริมาณสาร R22 800 g
     
กระแสที่ประหยัดได้ 0.64 amp
watts ที่ประหยัดได้ 140.80 watts
12 ชม/day 1,689.60  
1 เดือน 50,688.00 watts
คิดเป็นเงิน 202.75 บาท

 

Air DAIKIN
ขนาด 12000 BTU
สารทำความเย็น COLD22
พิกัดกำลังไฟฟ้า 4.80 AMP
พิกัดกำลังไฟฟ้า (MAX) 5.50 AMP
แรงดัน Low 85 PSI
ปริมาณสาร Cold 0.4 KG
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 19 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน    
     
     
ปริมาณสาร Cold 0.4 KG
ปริมาณสาร R22 1.25 KG
กระแสไฟ 5.18 AMP
แรงดัน Low 85 PSI
แรงดัน High 18.3 PSI
แรงดัน ปิดเครื่อง   PSI
     
     
กระแสที่ประหยัดได้ 0.38 amp
watts ที่ประหยัดได้ 83.60 watts
12 ชม/day 1,003.20  
1 เดือน 30,096.00 watts
คิดเป็นเงิน 120.384 บาท

 

อันนี้แอร์เก่า compressor ของ กุลธร แบบลูกสูบ

 

Room 108
Air AW5524EK
ขนาด 20950BTU
สารทำความเย็น COLD22
ปริมาณสารทำความเย็น 0.70 KG
พิกัดกำลังไฟฟ้า 6.10 AMP
แรงดัน Low 45 PSI
อุณหภูมิ คอยล์เย้น 6 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 43 องศา
เฟสไฟที่ใช้งาน เฟส C
     
     
ปริมาณสาร R22    
กระแสไฟ 8.8 AMP
แรงดัน Low 70 PSI
อุณหภูมิ คอยล์เย้น 8 องศา
อุณหภูมิ คอยล์ร้อน 55 องศา
     
     
กระแสที่ประหยัดได้ 2.70 amp
watts ที่ประหยัดได้ 594.00 watts
12 ชม/day 7,128.00  
1 เดือน 213,840.00 watts
คิดเป็นเงิน 855.36 บาท

 

หลังจากติดตั้งเสร็จ ตัวอย่าง Nameplate ที่ติดไว้ข้าง คอยล์ร้อน และ คอยส์เย็น

น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน COLD 22

 

 
คอยพบกับ video การเปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์ เป็น COLD-22 พร้อมวัดกระแสไฟที่ประหยัดได้จริงที่เกิดขึ้่นที่นี่ เร็วๆ นี้
 
 
 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

COLD 22 Refrigerant น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน (ขนาด4.5kg)
COLD 22 Refrigerant น้ำยาแอร์ ประหยัดพลังงาน (ขนาด4.5kg)
3,800.00.- 4,400.00.-