Battery NB CQ/HP DV3500

Battery NB CQ/HP DV3500

For HP Pavilion DV3000, DV3100, DV3500 Series

  • ราคา 1,650.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
Shoppingpc.net

     บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด ( Shoppingpc Dotnet Co.,Ltd) จุดมุ่งหมาย (Mission) บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด  เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการนำเข้าสินค้าและจำหน่ายสินค้าด้านไอที พร้อมให้บริการระบบNetwork Faxserver ในรูปแบบ FAX to EMAIL ,Email to Fax,WEB to FAX และนำเข้าอะไหล่ ครื่องทางด้านซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,อะไหล่Notebook  , และ อุปกรณ์ Hi-tech  ที่ทันสมัย ,คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าที่ใช้บริการ   และ เป็นผู้นำด้าน E-marketing ของประเทศ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน,  ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าและผลกำไรตอบแทนที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น   นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง   นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ   ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา   โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี  ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม,   มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี  /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่  มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศและ พนักงานดีเด่นในต่างประเทศ  ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรมในต่างประเทศ ปีละหลายครั้ง  พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท  จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด  มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ  Lan  ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน   นโยบายด้านสังคม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ สถานที่ติดตั้ง 2521/43 อาคารชอปปิ้งพีซี ถนนลาดพร้าว 79-81 เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-933-0022 (Auto) แฟกซ์.    02-539-8878 E-mail sa@shoppingpc.net เว็บไซต์ http://www.shoppingpc.net/  ,   http://www.shoppingic.com/ http://www.shoppingpc.net/ เว็บไซต์บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด http://www.shoppingic.com/ เว็บไซต์จำหน่ายสินค้า ON-LINE ศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ทางด้านคอมพิวเตอร์  ลูกค้าสั่งซื้อแบบ ออนไลน์แบบทั่วประเทศ วันก่อตั้ง 16  มกราคม 2546         สำนักงาน เป็น อาคาร ของบริษัท     5 ชั้น 3 ห้อง  พื้นที่ ใช้สอย  740  ตารางเมตร   ตกแต่งด้วย งานไม้ Built-in สวยงาม ทันสมัย มีระบบเครื่องเสียงอย่างดีเพื่อสร้างบรรยากาศ ในการทำงาน,มีห้องประชุมที่ทันสมัย 1 ห้อง ,  ห้องสาธิตสินค้า 2 ห้อง  , ห้องอาหารสำหรับเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับให้พนักงานรับประทานอาหาร, ห้องช่างพร้อมเครื่องมือตรวจซ่อม ครบครัน ,มีระบบ Lan ,Wifi ทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการการทำงานด้วย notebook ของพนักงาน  และ  ติดตั้งกล้องวงจรปิด/IP camera ทุกชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัย ,สแกนลายนิ้วมือเข้าออก บุคคลากร   บุคคลากร จำนวน   40    คน   แบ่งเป็น   ฝ่ายบริหาร 7     คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน 3     คน ฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ 4     คน ฝ่าย การตลาด ( sale-marketing) 5     คน ฝ่ายขาย อิสระไม่ประจำ 12     คน ฝ่ายวิศวกรรมและ บริการ 9     คน   พนักงาน มี อายุ เฉลี่ย    26   ปี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ ,อิเลคทรอนิคส์ และ สารสนเทศ เป็นส่วนใหญ่ มีศักยภาพ ในการเรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ได้รวดเร็ว     นโยบายในการบริการหลังการขาย บริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด ให้ความสำคัญ ในการบริการหลังการขาย เป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับ,  มีระบบ Call center บันทึกเสียงการสนทนาในการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน ,ใช้ระบบ GPS ในรถบริการทุกคัน ,ใช้โปรแกรม Customer Relation Management (CRM) ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรายเพื่อการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว ,มีการพัฒนาความรู้ จิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่บุคคลากร ตลอดเวลา   มีการอบรม ความรู้แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค ทั้งในสำนักงานและต่างประเทศ  มีการอบรมความรู้สินค้าแก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุกปี  บริษัทได้ลงทุน ในการจัดซื้อ เครื่องมือวัดที่ทันสมัยในการซ่อม สินค้า ได้เอง ไม่ต้องส่งสินค้าที่ชำรุดไปต่างประเทศ  และมี สต๊อกอะไหล่ที่สำนักงาน ในการซ่อมสินค้า ทำให้ซ่อมได้รวดเร็วในราคาประหยัด ตัวแทนจำหน่าย/บริการทั่วประเทศ บริษัทชอปปป้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด มีตัวแทนจำหน่ายและบริการ ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ในการให้บริการสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดีกว่า 130 ราย ทั่วประเทศ   1. นำเข้า Fax server   Network Fax Server รอง รับความต้องการใช้งานระบบแฟกซ์ที่ทันสมัย ประหยัดลดการกระดาษช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน Fax fax server ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งแฟกซ์ ได้จากคอมพิวเตอร์โดยเลือกใช้งานผ่าน Browser เพียงติดตั้ง Fax sever บน Network ของท่าน ซึ่งรองรับขนาด 1-30 คู่สายแฟกซ์   1.1 Lifefax  120 Network Fax Server 1 Ports     1.2 Lifefax 250 Network Fax Server 2 Ports   1.3) Lifefax 4100 Network Fax Server 4 Port   2. เครื่องมือซ่อม   2.1 เครื่อง X-ray Mainboard     2.2 เครื่องซ่อม Mainboard ยี้ห้อ BGALAB     2.3 ATTEN เครื่องมือวัดแบบ DIGITAL 3. อุปกรณ์อะไหล่   3.1 นำเข้าอะไหล่ Notebook HP ACER IBM DELL TOSHIBA   3.2 ศูนย์บริการซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบมาตรฐาน   2521/43 Shopingpc Tower Ladpraw Road, Wangtonglarng Bangkok 10310 Tel. 02-933-0022 Fax. 02-539-8878*123 Mobile 081-318-9844 www.shoppingpc.net , www.shoppingic.com - See more at: http://www.shoppingpc.net/notebook-renovate.html#sthash.8b7MyVjB.dpuf 2521/43 Shopingpc Tower Ladpraw Road, Wangtonglarng Bangkok 10310 Tel. 02-933-0022 Fax. 02-539-8878*123 Mobile 081-318-9844 www.shoppingpc.net , www.shoppingic.com - See more at: http://www.shoppingpc.net/notebook-renovate.html#sthash.8b7MyVjB.dpuf

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 
Battery NB CQ/HP DV3500
 
Model
Battery NB CQ/HP DV3500
 
Voltage
10.8V
 
Capacity
4400mAh

HP PAVILION DV3500 Battery Replacement Battery Code:

    HP 462890-541
    HP 462890-761
    HP HSTNN-CB72
    HP HSTNN-XB72
    HP HSTNN-XB73
    HP KS524AA

HP PAVILION DV3500 Battery Fits Laptop Models:

    Compaq Presario CQ40
    Compaq Presario CQ45
    Compaq Presario CQ50
    Compaq Presario CQ60 Series
    Compaq Presario CQ60-100 Series
    Compaq Presario CQ70 Series
    Compaq Presario CQ70-100 Series
    HP G70-100 Series
    HP Pavilion dv3500 Series
    HP Pavilion dv3500t
    HP Pavilion dv4
    HP Pavilion dv4-1000
    HP Pavilion dv5-1000 Series
    HP Pavilion dv5-1000ea
    HP Pavilion dv5-1000us
    HP Pavilion dv5-1001au
    HP Pavilion dv5-1001ax
    HP Pavilion dv5-1001tu
    HP Pavilion dv5-1001tx
    HP Pavilion dv5-1002au
    HP Pavilion dv5-1002ax
    HP Pavilion dv5-1002nr
    HP Pavilion dv5-1002tx
    HP Pavilion dv5-1002us
    HP Pavilion dv5-1003ax
    HP Pavilion dv5-1003cl
    HP Pavilion dv5-1003nr
    HP Pavilion dv5-1003tx
    HP Pavilion dv5-1004ax
    HP Pavilion dv5-1004nr
    HP Pavilion dv5-1004tx
    HP Pavilion dv5-1005ax
    HP Pavilion dv5-1005ef
    HP Pavilion dv5-1005eg
    HP Pavilion dv5-1005em
    HP Pavilion dv5-1005tx
    HP Pavilion dv5-1006ax
    HP Pavilion dv5-1006tx
    HP Pavilion dv5-1007ax
    HP Pavilion dv5-1007ca
    HP Pavilion dv5-1007cl
    HP Pavilion dv5-1007ef
    HP Pavilion dv5-1007tx
    HP Pavilion dv5-1008ax
    HP Pavilion dv5-1008ca
    HP Pavilion dv5-1008ea
    HP Pavilion dv5-1008tx
    HP Pavilion dv5-1009ax
    HP Pavilion dv5-1009ea
    HP Pavilion dv5-1009tx
    HP Pavilion dv5-1010ea
    HP Pavilion dv5-1010ef
    HP Pavilion dv5-1010eg
    HP Pavilion dv5-1010et
    HP Pavilion dv5-1010tx
    HP Pavilion dv5-1010us
    HP Pavilion dv5-1011ea
    HP Pavilion dv5-1011tx
    HP Pavilion dv5-1012ea
    HP Pavilion dv5-1012tx
    HP Pavilion dv5-1013tx
    HP Pavilion dv5-1014tx
    HP Pavilion dv5-1015ea
    HP Pavilion dv5-1015nr
    HP Pavilion dv5-1015tx
    HP Pavilion dv5-1016tx
    HP Pavilion dv5-1017nr
    HP Pavilion dv5-1017tx
    HP Pavilion dv5-1018tx
    HP Pavilion dv5-1019tx
    HP Pavilion dv5-1020el
    HP Pavilion dv5-1020et
    HP Pavilion dv5-1020tx
    HP Pavilion dv5-1021tx
    HP Pavilion dv5-1022el
    HP Pavilion dv5-1022tx
    HP Pavilion dv5-1023tx
    HP Pavilion dv5-1024el
    HP Pavilion dv5-1024tx
    HP Pavilion dv5-1025tx
    HP Pavilion dv5-1026tx
    HP Pavilion dv5-1027tx
    HP Pavilion dv5-1028ca
    HP Pavilion dv5-1028tx
    HP Pavilion dv5-1029tx
    HP Pavilion dv5-1030ef
    HP Pavilion dv5-1030el
    HP Pavilion dv5-1030ep
    HP Pavilion dv5-1030es
    HP Pavilion dv5-1030tx
    HP Pavilion dv5-1031tx
    HP Pavilion dv5-1032el
    HP Pavilion dv5-1032tx
    HP Pavilion dv5-1033tx
    HP Pavilion dv5-1034ca
    HP Pavilion dv5-1034el
    HP Pavilion dv5-1034tx
    HP Pavilion dv5-1035tx
    HP Pavilion dv5-1036tx
    HP Pavilion dv5-1037tx
    HP Pavilion dv5-1038tx
    HP Pavilion dv5-1039tx
    HP Pavilion dv5-1040ec
    HP Pavilion dv5-1040ee
    HP Pavilion dv5-1040eg
    HP Pavilion dv5-1040eh
    HP Pavilion dv5-1040ep
    HP Pavilion dv5-1040er
    HP Pavilion dv5-1040et
    HP Pavilion dv5-1040ew
    HP Pavilion dv5-1040ez
    HP Pavilion dv5-1040tx
    HP Pavilion dv5-1041tx
    HP Pavilion dv5-1042tx
    HP Pavilion dv5-1043tx
    HP Pavilion dv5-1044ca
    HP Pavilion dv5-1044tx
    HP Pavilion dv5-1045tx
    HP Pavilion dv5-1046tx
    HP Pavilion dv5-1048er
    HP Pavilion dv5-1050ei
    HP Pavilion dv5-1050ek
    HP Pavilion dv5-1050er
    HP Pavilion dv5-1050es
    HP Pavilion dv5-1060ec
    HP Pavilion dv5-1060ee
    HP Pavilion dv5-1060ew
    HP Pavilion dv5-1070ec
    HP Pavilion dv5-1070ee
    HP Pavilion dv5-1070er
    HP Pavilion dv5-1070es
    HP Pavilion dv5-1070ew
    HP Pavilion dv5-1080eh
    HP Pavilion dv5-1080ei
    HP Pavilion dv5-1080el
    HP Pavilion dv5-1087eo
    HP Pavilion dv5-1090es
    HP Pavilion dv5-1093xx
    HP Pavilion dv5-1094eo
    HP Pavilion dv5-1094xx
    HP Pavilion dv5-1095eo
    HP Pavilion dv5-1096xx
    HP Pavilion dv5-1098xx
    HP Pavilion dv5-1099xx
    HP Pavilion dv5-1100
    HP Pavilion dv5/CT
    HP Pavilion dv5t
    HP Pavilion dv5t-1000
    HP Pavilion dv5z
    HP Pavilion dv5z-1000
    HP Pavilion dv6 Series
    HP Pavilion dv6-1000et
    HP Pavilion dv6-1001tx
    HP Pavilion dv6-1001xx
    HP Pavilion dv6-1002tx
    HP Pavilion dv6-1003tx
    HP Pavilion dv6-1004tx
    HP Pavilion dv6-1005ea
    HP Pavilion dv6-1005ez
    HP Pavilion dv6-1005tx
    HP Pavilion dv6-1006tx
    HP Pavilion dv6-1007tx
    HP Pavilion dv6-1008tx
    HP Pavilion dv6-1009el
    HP Pavilion dv6-1009tx
    HP Pavilion dv6-1010ea
    HP Pavilion dv6-1010ed
    HP Pavilion dv6-1010et
    HP Pavilion dv6-1010tx
    HP Pavilion dv6-1011tx
    HP Pavilion dv6-1012tx
    HP Pavilion dv6-1013ea
    HP Pavilion dv6-1013tx
    HP Pavilion dv6-1016ez
    HP Pavilion dv6-1018el
    HP Pavilion dv6-1020ec
    HP Pavilion dv6-1020ed
    HP Pavilion dv6-1020ei
    HP Pavilion dv6-1020ej
    HP Pavilion dv6-1020ek
    HP Pavilion dv6-1020el
    HP Pavilion dv6-1020eq
    HP Pavilion dv6-1020et
    HP Pavilion dv6-1022el
    HP Pavilion dv6-1023ef
    HP Pavilion dv6-1023em
    HP Pavilion dv6-1025ef
    HP Pavilion dv6-1025ei
    HP Pavilion dv6-1025ez
    HP Pavilion dv6-1027ef
    HP Pavilion dv6-1030ca
    HP Pavilion dv6-1030ec
    HP Pavilion dv6-1030ed
    HP Pavilion dv6-1030ef
    HP Pavilion dv6-1030em
    HP Pavilion dv6-1030eo
    HP Pavilion dv6-1030eq
    HP Pavilion dv6-1030us
    HP Pavilion dv6-1038ca
    HP Pavilion dv6-1040eb
    HP Pavilion dv6-1040ed
    HP Pavilion dv6-1040ei
    HP Pavilion dv6-1040ej
    HP Pavilion dv6-1040ek
    HP Pavilion dv6-1040el
    HP Pavilion dv6-1040ev
    HP Pavilion dv6-1040ez
    HP Pavilion dv6-1042el
    HP Pavilion dv6-1044el
    HP Pavilion dv6-1045ee
    HP Pavilion dv6-1045ei
    HP Pavilion dv6-1045eo
    HP Pavilion dv6-1045ez
    HP Pavilion dv6-1046el
    HP Pavilion dv6-1050ef
    HP Pavilion dv6-1050ei
    HP Pavilion dv6-1050en
    HP Pavilion dv6-1050eo
    HP Pavilion dv6-1050ep
    HP Pavilion dv6-1050et
    HP Pavilion dv6-1050us
    HP Pavilion dv6-1053cl
    HP Pavilion dv6-1055ee
    HP Pavilion dv6-1056el
    HP Pavilion dv6-1058el
    HP Pavilion dv6-1060el
    HP Pavilion dv6-1060eo
    HP Pavilion dv6-1060es
    HP Pavilion dv6-1060ev
    HP Pavilion dv6-1062el
    HP Pavilion dv6-1066el
    HP Pavilion dv6-1068el
    HP Pavilion dv6-1070eo
    HP Pavilion dv6-1080el
    HP Pavilion dv6-1080eq
    HP Pavilion dv6-1080es
    HP Pavilion dv6-1090eo
    HP Pavilion dv6-1090es
    HP Pavilion dv6-1099ef
    HP Pavilion dv6-1100eo
    HP Pavilion dv6-1100es
    HP Pavilion dv6-1100so
    HP Pavilion dv6-1100ss
    HP Pavilion dv6-1100sv
    HP Pavilion dv6-1101au
    HP Pavilion dv6-1101ax
    HP Pavilion dv6-1101so
    HP Pavilion dv6-1101tu
    HP Pavilion dv6-1101tx
    HP Pavilion dv6-1102au
    HP Pavilion dv6-1102ax
    HP Pavilion dv6-1102tu
    HP Pavilion dv6-1102tx
    HP Pavilion dv6-1103au
    HP Pavilion dv6-1103ax
    HP Pavilion dv6-1103ee
    HP Pavilion dv6-1103ei
    HP Pavilion dv6-1103eo
    HP Pavilion dv6-1103tu
    HP Pavilion dv6-1103tx
    HP Pavilion dv6-1104au
    HP Pavilion dv6-1104ax
    HP Pavilion dv6-1104tu
    HP Pavilion dv6-1104tx
    HP Pavilion dv6-1105au
    HP Pavilion dv6-1105ax
    HP Pavilion dv6-1105ee
    HP Pavilion dv6-1105ei
    HP Pavilion dv6-1105eo
    HP Pavilion dv6-1105es
    HP Pavilion dv6-1105sl
    HP Pavilion dv6-1105tu
    HP Pavilion dv6-1105tx
    HP Pavilion dv6-1106au
    HP Pavilion dv6-1106ax
    HP Pavilion dv6-1106tx
    HP Pavilion dv6-1107au
    HP Pavilion dv6-1107ax
    HP Pavilion dv6-1107el
    HP Pavilion dv6-1107tx
    HP Pavilion dv6-1108au
    HP Pavilion dv6-1108ax
    HP Pavilion dv6-1108ca
    HP Pavilion dv6-1108tx
    HP Pavilion dv6-1109au
    HP Pavilion dv6-1109ax
    HP Pavilion dv6-1109tx
    HP Pavilion dv6-1110ec
    HP Pavilion dv6-1110eg
    HP Pavilion dv6-1110eh
    HP Pavilion dv6-1110ej
    HP Pavilion dv6-1110el
    HP Pavilion dv6-1110eo
    HP Pavilion dv6-1110eq
    HP Pavilion dv6-1110es
    HP Pavilion dv6-1110et
    HP Pavilion dv6-1110ez
    HP Pavilion dv6-1110ss
    HP Pavilion dv6-1110tx
    HP Pavilion dv6-1111tx
    HP Pavilion dv6-1112tx
    HP Pavilion dv6-1113tx
    HP Pavilion dv6-1114tx
    HP Pavilion dv6-1115ee
    HP Pavilion dv6-1115ei
    HP Pavilion dv6-1115es
    HP Pavilion dv6-1115et
    HP Pavilion dv6-1115ez
    HP Pavilion dv6-1115tx
    HP Pavilion dv6-1116el
    HP Pavilion dv6-1116tx
    HP Pavilion dv6-1117el
    HP Pavilion dv6-1117es
    HP Pavilion dv6-1117tx
    HP Pavilion dv6-1118el
    HP Pavilion dv6-1118tx
    HP Pavilion dv6-1119el
    HP Pavilion dv6-1119tx
    HP Pavilion dv6-1120ec
    HP Pavilion dv6-1120ef
    HP Pavilion dv6-1120eg
    HP Pavilion dv6-1120eh
    HP Pavilion dv6-1120ei
    HP Pavilion dv6-1120ej
    HP Pavilion dv6-1120ek
    HP Pavilion dv6-1120el
    HP Pavilion dv6-1120eo
    HP Pavilion dv6-1120eq
    HP Pavilion dv6-1120er
    HP Pavilion dv6-1120es
    HP Pavilion dv6-1120et
    HP Pavilion dv6-1120ez
    HP Pavilion dv6-1120sa
    HP Pavilion dv6-1120sf
    HP Pavilion dv6-1120sk
    HP Pavilion dv6-1120sl
    HP Pavilion dv6-1120tx
    HP Pavilion dv6-1121tx
    HP Pavilion dv6-1122tx
    HP Pavilion dv6-1122us
    HP Pavilion dv6-1123ee
    HP Pavilion dv6-1123tx
    HP Pavilion dv6-1124ca
    HP Pavilion dv6-1124tx
    HP Pavilion dv6-1125ee
    HP Pavilion dv6-1125ef
    HP Pavilion dv6-1125el
    HP Pavilion dv6-1125eo
    HP Pavilion dv6-1125er
    HP Pavilion dv6-1125et
    HP Pavilion dv6-1125sf
    HP Pavilion dv6-1125tx
    HP Pavilion dv6-1126el
    HP Pavilion dv6-1126tx
    HP Pavilion dv6-1127cl
    HP Pavilion dv6-1127ee
    HP Pavilion dv6-1127el
    HP Pavilion dv6-1127tx
    HP Pavilion dv6-1128tx
    HP Pavilion dv6-1129tx
    HP Pavilion dv6-1130ec
    HP Pavilion dv6-1130eg
    HP Pavilion dv6-1130eh
    HP Pavilion dv6-1130ei
    HP Pavilion dv6-1130ek
    HP Pavilion dv6-1130el
    HP Pavilion dv6-1130eo
    HP Pavilion dv6-1130eq
    HP Pavilion dv6-1130es
    HP Pavilion dv6-1130et
    HP Pavilion dv6-1130sa
    HP Pavilion dv6-1130tx
    HP Pavilion dv6-1131sa
    HP Pavilion dv6-1131tx
    HP Pavilion dv6-1132sa
    HP Pavilion dv6-1132tx
    HP Pavilion dv6-1133eg
    HP Pavilion dv6-1133et
    HP Pavilion dv6-1133sa
    HP Pavilion dv6-1133tx
    HP Pavilion dv6-1134ca
    HP Pavilion dv6-1134tx
    HP Pavilion dv6-1135ei
    HP Pavilion dv6-1135ek
    HP Pavilion dv6-1135et
    HP Pavilion dv6-1135ez
    HP Pavilion dv6-1135tx
    HP Pavilion dv6-1136tx
    HP Pavilion dv6-1138ca
    HP Pavilion dv6-1140ea
    HP Pavilion dv6-1140ec
    HP Pavilion dv6-1140ed
    HP Pavilion dv6-1140ef
    HP Pavilion dv6-1140eg
    HP Pavilion dv6-1140ei
    HP Pavilion dv6-1140ej
    HP Pavilion dv6-1140ek
    HP Pavilion dv6-1140el
    HP Pavilion dv6-1140eo
    HP Pavilion dv6-1140eq
    HP Pavilion dv6-1140es
    HP Pavilion dv6-1140et
    HP Pavilion dv6-1140ez
    HP Pavilion dv6-1145eg
    HP Pavilion dv6-1148ca
    HP Pavilion dv6-1149eg
    HP Pavilion dv6-1149et
    HP Pavilion dv6-1150ec
    HP Pavilion dv6-1150ed
    HP Pavilion dv6-1150ei
    HP Pavilion dv6-1150el
    HP Pavilion dv6-1155ei
    HP Pavilion dv6-1157ez
    HP Pavilion dv6-1160ed
    HP Pavilion dv6-1160eg
    HP Pavilion dv6-1160ei
    HP Pavilion dv6-1160ej
    HP Pavilion dv6-1160en
    HP Pavilion dv6-1170ed
    HP Pavilion dv6-1170eg
    HP Pavilion dv6-1170eo
    HP Pavilion dv6-1170es
    HP Pavilion dv6-1180ed
    HP Pavilion dv6-1180ej
    HP Pavilion dv6-1180eo
    HP Pavilion dv6-1180es
    HP Pavilion dv6-1185eo
    HP Pavilion dv6-1190eg
    HP Pavilion dv6-1190en
    HP Pavilion dv6-1190eo
    HP Pavilion dv6-1199ee
    HP Pavilion dv6-1199eg
    HP Pavilion dv6t
    HP Pavilion dv6t-1000
    HP Pavilion dv6t-1100
    HP Pavilion dv6z
    HP Pavilion dv6z-1000
    HP Pavilion G50-100 Series
    HP Pavilion G60 Series
    HP Pavilion G60-100 Series
    HP Pavilion G70 Series
    HP Pavilion HDX X16-1000 Series
    HP Pavilion HDX16t
    HP Presario CQ50-100
    HP Presario G50 Series
    HP Presario HDX16 Series
 
 
Warranty
3เดือน
 
สนใจติดต่อบริษัท ชอปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
โทร ... 02-933-0022 , 081-318-9844
Battery NB CQ/HP DV3500
Battery NB CQ/HP DV3500
1,650.00.-
ติดต่อร้านค้า