พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
พุทธธรรม (ฉบับเดิม)

พุทธธรรม (ฉบับเดิม)

หนังสือเล่มนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นข้อเขียนสำคัญของคำสอนในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในวรรณกรรมภาษาไทย การเขียนใช้ภาษาสละสลวย และมีลีลา

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือไข่มุกด์

ขายหนังสือใหม่-มือสอง หนังสือสะสม นวนิยายไทย นวนิยายต่างประเทศ นิตยสาร แม็กกาซีนต่างประเทศ หนังสือหายากภาษาต่างประเทศ  แผ่นเสียงต่างประเทศ 081 5845444 kaimookbook@hotmail.co.th

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โดย พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)

...หนังสือเล่มนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นข้อเขียนสำคัญของคำสอนในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในวรรณกรรมภาษาไทย การเขียนใช้ภาษาสละสลวย และมีลีลาชวนให้ผู้อานติดตามอย่างยิ่ง... - ส. ศิวรักษ์

จัดพิมพ์โดย กองทุนอริยมรรค พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

ปกอ่อน กระดาษปอนด์

จำนวน ๓๗๕ หน้า

พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
พุทธธรรม (ฉบับเดิม)
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า