ทัวร์เกาหลี Romantic Lighting  Rail Bike 5วัน 3คืน KE //ราคา 24,900 บาท//

ทัวร์เกาหลี Romantic Lighting Rail Bike 5วัน 3คืน KE //ราคา 24,900 บาท//

สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ - สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติค..สวนเทพนิยายเกาหลี - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งฮงอิก - เมียงดง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

 

วันแรก กรุงเทพฯ
20.00น. คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
(เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโคเรียนแอร์)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์
พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
22.40น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน
โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652 หรือ KE658 (0010-07.45)
วันที่สอง อินชอน - ไร่สตรอเบอร์รี่ -โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก -
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
06.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เช้า นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่
เกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้
พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการ
ปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาว
เกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของ
ประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยัง
สามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ได้อีกด้วย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู”
อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
ของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด
เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้
สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้
เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน
และทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียง
นานาชนิด
บ่าย นำท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่
สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ
ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิ
เป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้
ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำ
และได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทำ
และขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบให้ท่านทุกขั้นตอน และสามารถ
นำกลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก
ชุดประจำชาติเกาหลี
เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุก
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุง
เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก
ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี
หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยน
ไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด
อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้
ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวนชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อ
ช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”
หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ
และรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบ
เมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบ
หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ
  ที่พักSiheung Hotel เมื่อซูวอน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ปั่น Rali Bike - เกาะนามิ - สวนสมุนไพร Pocheon Herb - โซล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

 
จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยาน
บนรางรถไฟ Rail Bike มีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง 4คน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมี
จักรยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ปั่นไปตามรางรถไฟ
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ทักคาลบี้”
ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน
โดยนำไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวย และ
สาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่
คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมน่ารับประทาน
เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
บ่าย นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์
ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศ
รอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพล
นามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน
ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศ
โรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้
เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ จากนั้นนำท่านสู่ Pocheon Herb
หรือ สวนเทพนิยายเกาหลี Korea Venezia
ตั้งอยู่ที่เมือง
Pocheon จังหวัด Gyeonggi เป็นสวนสมุนไพรในร่มที่
ใหญ่ที่สุดในเกาหลี
**** ชมความงดงามตระการตาสัมผัสบรรยาสุดโรแมนติค
Pocheon Herb Island Lighting & iIlumination
ที่ประดับด้วยไฟนับพันดวง ไฟจะเปิดทุกวันในช่วงเย็นจนถึง 22:00****
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง
ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดัก
ก็เป็นที่ถูกปาก ถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง.
 
  พัก โรงแรม Inter City Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ็อค - หมู่บ้านบุกชนฮันนก - ศูนย์โสม -
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free – เมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

 
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของ
ราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลาง
การปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งทีประทับและฐานอำนาจ
ของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล
พระที่นั่งคึนชองจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้ สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์
ขึ้นคั่น เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศ์กับ ราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง
ยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน
พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ
อาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการฯลฯ
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊กแห่งนี้
ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบ๊อคกุง ( Gyeongbokgung Palace)และพระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace)
ในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ๆ เพราะเป็นที่อยู่
อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งคนพื้นถิ่นจะเรียกหมู่บ้านแห่งนี้
แบบง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า "หมู่บ้านบุกชอน" ซึ่งในภาษาเกาหลี
จะหมายถึงหมู่บ้านทางเหนือนั่นเอง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน
เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุง
และเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน
ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด
เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม
พริกไทยดำและเกลือ
บ่าย นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำ
ไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกายจากนั้นนำท่านชม
Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่น W.S.Nature,Rojukiss,
Missha เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง
Duty Free
จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่ง
รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood,
The Face Shop, Missha เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ”
หรือเนื้อหมูสดหมักกับซ๊อสและเครื่องเทศจนได้ที่ แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสดและ
วุ้นเส้นของเกาหลี มีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิร์ฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
 

 
ที่พัก โรงแรม Inter City Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่ห้า โซลทาวเวอร์ - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส- ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

 
นำท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร พร้อมความประทับใจ นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมอง
ได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *** นำท่านสู่ น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์
อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน
ให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่า
ถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและ
สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “BBQ”
บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง ถนนฮงอิก ย่านวัยรุ่นชื่อดัง จากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น
กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
17.40น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651 หรือ KE659
(19.15-23.25)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เกาหลี Romantic Lighting  Rail Bike 5วัน 3คืน KE //ราคา 24,900 บาท//
ทัวร์เกาหลี Romantic Lighting Rail Bike 5วัน 3คืน KE //ราคา 24,900 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า