ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม
ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม
ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม
ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม
ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม

ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม

ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม ไซโล ทุกประเภท
- Agitator Design System

- Vessel / Tank Farm

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
อะโกลว

  บริษัท อะโกล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เฉพาะทางและมีความเชียวชาญพิเศษในประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร และเคมี เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้างโรงงาน  ออกแบบระบบการผลิตตามความต้องการของลูกค้าตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับการขอการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จากกระทรวงอุสาหกรรม ออกแบบและผลิตเครื่องจักรให้ง่ายต่อการควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติหรือระบบอัตโนมัติที่เต็มรูปแบบ ทีมงานของเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน พร้อมทั้งได้นำโปรแกรมการตรวจสอบการออกแบบเครื่องจักรมาช่วยก่อนการสร้างเครื่องจักรจริงเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม ไซโล ทุกประเภท

- Agitator Design System

- Vessel / Tank Farm

ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม
ออกแบบและผลิตชุดกวนผสมและถังผสม
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า