พระยากัลยาณไมตรี หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ ๕๙ -order 004229
พระยากัลยาณไมตรี หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ ๕๙ -order 004229

พระยากัลยาณไมตรี หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ ๕๙ -order 004229

แปลจากเรื่อง GLAD ADVENTURE ประวัติของ ดร. ฟรานซิส บี แซร์ (FRANCIS B. SAYRE) แปลโดย อายะดา ภิรินกุล, เสนอ บุณยะเกียรติ, สุขุม ถิระวัฒน์, สมนึก เพ็ชรพริ้

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือไข่มุกด์

ขายหนังสือใหม่-มือสอง หนังสือสะสม นวนิยายไทย นวนิยายต่างประเทศ นิตยสาร แม็กกาซีนต่างประเทศ หนังสือหายากภาษาต่างประเทศ  แผ่นเสียงต่างประเทศ 081 5845444 kaimookbook@hotmail.co.th

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แปลจากเรื่อง GLAD ADVENTURE

หนังสือแปลชุดเสรีภาพเล่มที่ ๕๙

ประวัติของ ดร. ฟรานซิส บี แซร์ (FRANCIS B. SAYRE)

แปลโดย อายะดา ภิรินกุล, เสนอ บุณยะเกียรติ, สุขุม ถิระวัฒน์, สมนึก เพ็ชรพริ้ม

สำนักพิมพ์ ก้าวหน้า พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๑๔

ปกแข็ง กระดาษปรูฟ

จำนวน ๔๕๙ หน้า

**ขอบปกถลอก ขอบสันปกหน้าเสริมสก็อตเทปใส สันหน้ากระดาษมีสีคล้ำ รูปเล่มแข็งแรง หน้ากระดาษภายในเล่มสภาพใหม่**

พระยากัลยาณไมตรี เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และได้เป็นศาสตราจารย์วิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก่อนที่จะเข้ามารับราชการในประเทศไทยในตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๘
ดร.แซร์ มีบทบาทสำคัญในการปลดเปลื้องข้องผูกพันตามสนธิสัญญาเบาว์ริงที่ไทยทำไว้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ ๔ และสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันที่ไทยทำไว้กับประเทศอื่น ๆ ซึ่งฝ่ายไทยเสียเปรียบมากในเรื่องที่คนในบังคับต่างชาติไม่ต้องขึ้นศาลไทย และไทยจะเก็บภาษีจากต่างประเทศเกินร้อยละ ๓ ไม่ได้ ประเทศไทยพยายามหาทางแก้ไขสนธิสัญญาเสียเปรียบนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ปรากฏว่ามีเพียง ๒ ประเทศที่ยอมแก้ไขให้โดยยังมีข้อแม้บางประการ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ยอมแก้ไขใน พ.ศ. ๒๔๓๖ และญี่ปุ่นยอมแก้ไขใน พ.ศ. ๒๔๖๖
เมื่อ ดร.แซร์ เข้ามาประเทศไทยแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญากับประเทศในยุโรป ดร.แซร์ เริ่มออกเดินทางไปปฏิบัติงานใน พ.ศ. ๒๔๖๗ การเจรจาเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจากับอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งต่างก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเต็มที่ แต่เนื่องจาก ดร.แซร์ เป็นผู้มีวิริยอุตสาหะ มีความสามารถทางการทูต และมีความตั้งใจดีต่อประเทศไทย ประกอบกับสถานภาพส่วนตัวของ ดร.แซร์ ที่เป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา จึงทำให้การเจรจาประสพความสำเร็จ ประเทศในยุโรปที่ทำสนธิสัญญากับไทย ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกส เดนมาร์ก สวีเดน อิตาลี และเบลเยี่ยม ยินยอมแก้สนธิสัญญาให้เป็นแบบเดียวกับที่สหรัฐอเมริกายอมแก้ให้
ดร.แซร์ ถวายบังคมลาออกจากหน้าที่กลับไปสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๔๘๖ แต่ก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือประเทศไทย ดังเช่นใน พ.ศ. ๒๔๖๙ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน ดร.แซร์ได้ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามที่ทรงถามไป และยังได้ร่างรัฐธรรมนูญถวายให้ทรงพิจารณาด้วย
จากคุณงามความดีที่ ดร.แซร์ มีต่อประเทศไทย จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยาณไมตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ และต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐบาลไทยได้ตั้งชื่อถนนข้างกระทรวงต่างประเทศ (วังสราญรมย์) ว่าถนนกัลยาณไมตรีพระยากัลยาณไมตรีถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ อายุได้ ๘๗ ปี

 

พระยากัลยาณไมตรี หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ ๕๙ -order 004229
พระยากัลยาณไมตรี หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ ๕๙ -order 004229
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า