ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยสังเขป
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยสังเขป

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยสังเขป

สุรางค์ศรี ตันเสียงสม

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
dbook2.com

    ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนครับ www.dbook2.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

งานชิ้นนี้เกิดเนื่องจากความคิดที่จะปูพื้นความรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างสังเขปให้แก่นิสิตที่เรียนวิชาประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น ให้นิสิตทราบความเป็นมาของประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญๆทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม เพื่อว่าเมื่อนิสิตเรียนวรรณคดี เช่น โคะจิกิ นิฮนโณะกิ หรือ เรื่องของเจ้าชายเก็นจิ นิสิตจะทราบว่าวรรณกรรมนั้นๆ มีความเป็นมาอย่างไร สัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์อย่างไร เพื่อนิสิตจะได้ภาพที่ชัดเจนและสนุกสนานต่อการศึกษา

จำนวน 45 หน้า

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยสังเขป
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยสังเขป
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า