Active English 4-2

Active English 4-2

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Active English 4-2 : ‘Getting a Job’

  • ราคา 350.00.- 440.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

จำนวนหน้า : 76 หน้า/ 2 สี

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ActiveEnglish 4-2 ประกอบด้วย บทเรียน 20 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อหาดังนี้

-       Conversation/ Reading บทสนทนา และ เนื้อเรื่อง

-       Vocabulary  ชุดคำศัพท์  พร้อมคำอธิบาย และ ตัวอย่างประโยค

-       Reading Comprehension คำถามจากเรื่อง หรือ บทสนทนา เพื่อวัดความเข้าใจของนักเรียน

-       Dictation เขียนตามที่ครูบอก

-       Fill-ins เติมคำที่เหมาะสมลงในช่องที่เว้นไว้

-       Compositionฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่อง โดยใช้คำศัพท์ รูปประโยคจากบทเรียนมาใช้

-       Grammar Focusอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์จากบทเรียน พร้อมตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1 งานในฤดูร้อนของคาเรน

บทที่ 2 งานในฤดูร้อนของคาเรน

บทที่ 3 งานในฤดูร้อนของคาเรน

บทที่ 4 งานในฤดูร้อนของคาเรน

บทที่ 5 วางแผนอาชีพ

บทที่ 6 วางแผนอาชีพ

บทที่ 7 วางแผนอาชีพ

บทที่ 8 วางแผนอาชีพ

บทที่ 9 วางแผนอาชีพ

บทที่ 10 วางแผนอาชีพ

บทที่ 11 ทบทวนทั่วไป (คำศัพท์ 1)

บทที่ 12 ทบทวนทั่วไป (คำศัพท์ 2)

บทที่ 13 ทบทวนทั่วไป (คำศัพท์ 3)

บทที่ 14 ทบทวนทั่วไป (อ่านเพื่อความเข้าใจ 1)

บทที่ 15 ทบทวนทั่วไป (อ่านเพื่อความเข้าใจ 2)

บทที่ 16 ทบทวนทั่วไป (อ่านเพื่อความเข้าใจ 3)

บทที่ 17 ทบทวนทั่วไป (เติมคำในช่องว่าง 1)

บทที่ 18 ทบทวนทั่วไป (เติมคำในช่องว่าง 2)

บทที่ 19 ทบทวนทั่วไป (ไวยากรณ์ 1)

บทที่ 20 ทบทวนทั่วไป (ไวยากรณ์ 2)

Active English 4-2
Active English 4-2
350.00.- 440.00.-