Summit Student Book and Workbook 2

Summit Student Book and Workbook 2

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Summit Student Book and Workbook 2

  • ราคา 420.00.- 525.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode :  9788 9654 30773

จำนวนหน้า : 48 หน้า / 4 สี (Student Book), 31 หน้า / 2สี (Workbook)

Summit เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  Challengeหนังสือแต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Finish! Talk   ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Finish! Word 1 & 2   เน้นคำศัพท์ 24-40คำ จากบทสนทนานั้นๆ

-       Finish! Pattern กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Finish! Storytelling   สร้างเรื่อง โดยใช้ รูปภาพ และ คำถาม สร้างเป็นเรื่องของตัวเอง

-       Finish! Reading   ประกอบด้วย ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถาม ให้อธิบายเรื่องที่อ่าน

-       Finish! Listening   ทดสอบการฟังด้วยการเขียนคำศัพท์ และ สร้างประโยค

-       Finish! Writing   แบบทดสอบการเขียน ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการเขียน

-       Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Speech Script  ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1  Under the Sea

·         Finish! Talk

·         Finish! Word 1

·         Finish! Word 2

·         Finish! Pattern

·         Finish! Storytelling

·         Finish! Reading

·         Finish! Listening

·         Finish! Writing

·         Finish! Review

บทที่ 2  In the Bathroom

·         Finish! Talk

·         Finish! Word 1

·         Finish! Word 2

·         Finish! Pattern

·         Finish! Storytelling

·         Finish! Reading

·         Finish! Listening

·         Finish! Writing

·         Finish! Review

·         Speech Script

Summit Student Book and Workbook 2
Summit Student Book and Workbook 2
420.00.- 525.00.-