ทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวเกาะกูด 3 วัน 2 คืน : ราคาเริ่มต้นที่ 7,250 บาท

  • ราคา 7,250.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-0723422, 02-6292680  มือถือ: 0877173595, 0836102077 Id Line : cssinter, noknok_2009 แฟกซ์: 02-0723422 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : travelmart_tour2004@hotmail.com     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

นำเที่ยวเกาะกูด 3 วัน 2 คืน  (พักไอเล เฮ้าส์)

ออกเดินทางได้ทุกวันจากกรุงเทพฯ

รายละเอียด :-

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด – เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า
05.30น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จุดขึ้นรถ BTS พญาไท (ฝั่งลานเบียร์)  และออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่เกาะกูด
10.45น. ถึงท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด  นำท่านขึ้นเรือโดยสารเพื่อข้ามสู่เกาะกูด
  ถึงเกาะกูด มีเจ้าหน้าที่รอรับท่าน เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก “ไอเลเฮ้าส์ อ่าวพร้าว"
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ รีสอร์ท ที่พัก
15.30น. นำท่านชม “น้ำตกคลองเจ้า”  ซึ่งเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งซึ่งรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประพาส  และเพลิดเพลินกับบรรยากาศ หรือจะเล่นน้ำตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
บริการอาหารว่าง  และพักผ่อนกับการพายเรือคายัค ในทะเลกับสายแดดในยามบ่าย  ณ ชายหาดอ่าวพร้าว ซึ่งเป็นหาดที่สวยงาม และยาวที่สุดของเกาะกูด พร้อมสัมผัสกับความสวยความสวยงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็น
เย็น บริการอาหารเย็น (2) *** อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลแบบเซ็ทโต๊ะ ***
วันที่ 2 ดำน้ำชมปะการัง (เกาะกูด และเกาะรัง)
07.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า...พร้อมบริการอาหารเช้า (3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.00น. รถรับจากโรงแรม นำท่านลงเรือไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะกูด หรือเกาะรัง (ดูตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ)
12.00น. บริการอาหารกลางวัน (4) จากนั้นดำน้ำดูปะการังต่อ และเพลิดเพลินกับฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่รอบ ๆ ตั่ว
14.30น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก บริการอาหารว่าง  และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00น. บริการอาหารเย็น (5)  ***อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล ปู, กุ้ง, ปลาหมึก แบบเซ็ทโต๊ะ***
วันที่ 3  เกาะกูด – กรุงเทพฯ   
07.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้า (6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00น. อำลาที่พัก  รถรับท่านเดินทางสู่ท่าเรือกลับ
12.00น. ถึงท่าเรือแหลมศอก  รถตู้ปรับอากาศรอรับ และออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  อาหารกลางวันอิสระ..
18.00น. ถึงกรุงเทพฯ นำท่านส่งที่เดิม ณ จุดที่มาขึ้นรถ

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน (ปัจจุบัน  -  31 ตุลาคม 2559):-

ชื่อโรงแรมที่พัก

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 - 3ท่าน

เด็ก อายุ 4-11 ปี

พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม / ท่าน

พักต่อ

เพิ่ม / ห้อง / ท่าน

ไอเลย์เฮ้าส์-คลองพร้าว 7,250.- กรุณาเช็ค .- .-

โปรแกรมนำเที่ยวรวม :-

1. รถตู้ปรับอากาศ รวมเรือ (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ – เกาะกูด – กรุงเทพฯ
2. อาหาร 6 มื้อ (อาหารเช้า 3 มื้อที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ และอาหารเที่ยงบนเรือ 2 มื้อ)
3. ที่พักบนเกาะกูด 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)  ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
4. โปรแกรมนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
5. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ,  เสื้อชูชีพ และหน้ากากดำน้ำ  (Snorkel) แต่ไม่รวมค่าปรับหากอุปกรณ์สูญหาย

หมายเหตุ :-

1. อัตรานี้ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ซักรีด และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ / ค่าภาษีทุกประเภท
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และราคาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และชำระเงิน :-

1. การจอง : การสำรองที่นั่งสามารถจองตรงกับบริษัทฯ โดยทางโทรศัพท์, แฟ็กซ์ หรือทางอีเมล์
CS & S Inter Travel Co., Ltd. “81 New Joe Guest House, Trok Mayom, Chakkrapongse Rd., Pranakorn, Bangkok 10200
Tel: +66-2-6292680, +66-2-2826638  Fax : +66-26292681
E-mail : travelmart_tour2004@hotmail.com
ทุก ๆ การสำรองที่นั่งกรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนรับบริการ อย่างน้อย 3 – 5 วันทำการ และทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล์ และลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.  สำหรับการเดินทางในวันหยุดเทศกาล / วันหยุด (Long holiday) / Peak Season (กรุณาตรวจสอบราคากับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)
3. อัตราค่าบริการสำหรับลูกค้าเดินทางอย่างต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป
4. อัตราค่าบริการของเด็ก : กรุณาตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่
5.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม
 
บริษัท ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด
 
ที่อยู่ 81 นิวโจเกสเฮ้าส, ตรอกมะยม ถนนจักรพงษ์, พระนคร, กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์

02-6292680, 02-2826638

081-4017729 (นก), 087-7173595 (เวลาทำการ)

หมายเลขแฟ็กซ์ 02-6292681
ID Line noknok_2009
Email address travelmart_tour2004@hotmail.com, cs_sintertravel@yahoo.co.th
Website www.csthailandguide.com
เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 - 17.30 น. 

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

ทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน
7,250.00.-
ติดต่อร้านค้า