อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ  บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ  บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ  บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ  บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ  บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)

  • ราคา 190.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
รักสยาม หนังสือเก่า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ ๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี 
ผู้แต่ง พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  
สำนักพิมพ์ ธรรมสภา  
ปีที่พิมพ์ 2468  
จำนวนหน้า 171 หน้า  
ขนาดหนังสือ (กว้างXยาว) ซ.ม. 19 x 27  
สภาพหนังสือ ปกแข็งสภาพดี  
รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ  
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ  บุณยะชัย จัดพิมพ์หนังสือ ๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดีบุคคลทั้งหลายผู้เกิดมาบนโลกล้วนปรารถนาสิ่งซึ่งเป็นมงคลแก่ตนด้วยกันทั้งนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ไม่มีใครปฏิเสธเพราะ "มงคล" เป็นสิ่งที่บ่งถึงความดีงาม ความเจริญอันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตปรารถนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้แสดงตรัสมงคลยอดชีวิตแก่เทพบุตร ณ พระเชตวันวิหารอันจักได้นำมาชี้แจงแถลงไขให้ท่านนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงและความสวัสดีแห่งชีวิตสืบไป  

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ  บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงผคุณ บุณยะชัย (๓๘ มงคลชีวิต หลักปฏิบัติของคนดี)
190.00.-