ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน SQ //ราคา 19,500 บาท//
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน SQ //ราคา 19,500 บาท//

ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน SQ //ราคา 19,500 บาท//

สักการะ ไหว้พระเสริมศิริมงคลที่สิงคโปร์ อิ่มบุญเต็มๆ 9วัด

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์–วัดไตรศาสน - วัดเจ้าแม่กวนอิม-เมอร์ไลอ้อน-Marina Bay Sand – Wonderful Show
07.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.45 น.
เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
13.15 น.
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ วัดไตรศาสน วัดนี้ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญตรงที่เป็นวัดที่รวบรวมศาสนาที่แตกต่างกันถึงสามศาสนาในวัดเดียวกันและมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมากโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดของตนที่นับถือแต่เป็นความผสมผสานที่บ่งบอกถึงความเป็นสิงคโปร์โดยแท้จริงที่มีความหลากหลายในชนชาติแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีให้ท่านได้ขอพรต่อเทพเจ้าไท่สุ้ยองค์ยมบาลท้าวเวสสุวันเจ้าพ่อเสือโดยเฉพาะพระพิฆเนตรแกะสลักจากหินลาวาซึ่งนำมาจากประเทศอินโดยนีเซีย
นำท่านเที่ยวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน
จากนั้นนำท่าน ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน และท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay Sand ฝั่งตรงข้าม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ท่านได้ชิมอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างของสิงคโปร์ บักกุ๊ดเต๋!! ชิมน้ำซุปรสหวานกระดูกหมู เนื้อนุ่ม ที่ตุ๋นจนละลายในปาก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย หอมกรุ่น
จากนั้นนำท่านพบกับ เมกกะโปรเจกต์มาริน่า เบย์แซนด์ ล่าสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พัฒนาร่วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ดอร์เปอร์เรชั่น เนรมิตอ่าวมาริน่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยนำโรงแรม ที่มีห้องพักสุดหรู กว่า 2,560 ห้อง คาสิโนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สามารถจุคนได้ราว 15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ กว่า 500 โต๊ะ ตู้สล็อตกว่า 1,500 ตู้ ห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จากทั่วโลก โรงละครและศูนย์การประชุมมาไว้ด้วยกันภายใต้อาคารที่มีลักษณะคล้ายกองไพ่3 กอง และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง....หรือ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่ สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25SGD)
พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านน้ำประกอบเสียงเพลงอันสวยงาม Wonderful show
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่ HOTEL BOSS/CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่าระดับ 3.5 ดาว
วันที่สอง
วัดสวงหลิม –วัดพระหยกขาว-วัดพุทธคยา-วัดพุทธคยา-วัดเทพเง๊กเซียน-ศาลเจ้าแม่ทับทิม -Garden by the Bay– ล่องเรือ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสวงหลิม วัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์ให้ท่านได้ขอพรกับหลวงพ่อสังฆจายพระยูไรเจ้าแม่กวนอิมพันมือภายในวัดท่านจะได้ชมความสวยงามของสวนบอนไซและตะโกดัดที่จัดแต่งเป็นระเบียบงดงามและชมเจดีย์มังกรไฟที่มีความสูง 7 ชั้นจำลองมาจากเมืองอู๋ซีซึ่งสร้างมาจากความศรัทธาของชชาวฮกเกี้ยน
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นวัดเก่าแก่ที่ถือเป็นมรดกของประเทศสถาปัตยกรรมออกแบบโดยเข้าขื่อเข้าคานคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่หรือชาวต่างชาติที่มาวัดเจ้าแม่ทับทิมก็จะมาขอพรให้ค้าขายร่ำรวยและที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางนอกจากภายในประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมแล้วยังมีเจ้าพ่อกวนอูและที่สำคัญอีกองค์คือเทพเป่าเซิ่นต้าตี่หรือเทพเจ้าสุขภาพที่ชาวสิงคโปร์ให้การนับถือและมาขอพรหรือทำพิธีเกี่ยวกับสุขภาพณ.ที่วัดแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE เพื่อเลือกซื้อน้ำหอมและของที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร (BOONGTONG KEE)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเง็กเซียน ซึ่งวัดนี้ที่ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ภายในวัดประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบเซรามิคโบราณอายุกว่า 190 ปีชมภาพปูนปั้นพนังอันงดงามที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวของสามก๊กให้ท่านได้บูชาเทพแห่งความรักเทพเหย่วเล่าซึ่งมีคนจำนวนมาขอในเรื่องความรักให้สมหวังและพบเจอเนื้อคู่โดยเร็ววัน
จากนั้นนำท่านกราบสักการะ วัดพุทธคยาวัดไทย ที่สร้างตั้งแต่ปี 1927 ซึ่งวัดนี้เดิมทีได้เคยเป็นจุดส่งข่าวสารให้แก่พันธมิตรในสมัยสงครามโลกภายในประดิษฐานองค์พระสังคยะมุนีที่มีความสูง 15 เมตรประดับไฟล้อมรอบด้วยแสงไฟกว่า 1000 ดวงให้ท่านกราบรอยเท้าพระพุทธบาท ฝั่งมุกและชมรูปปั้นพุทธประวัติใต้องค์พระที่มีอายุกว่า 90 ปี
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสักการะ วัดพระหยกขาว ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองมัณฑเลย์ประเทศพม่ามีน้ำหนัก 19 ตันแกะสลักจากหินหยกทั้งชิ้น
ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของMarina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับSuper tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50เมตรบนยอดของSuper tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว) และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการดังนี้Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และCloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนรูปแบบต่างๆให้เดินชม ( ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest หากต้องการเข้าชมเพิ่มท่านละ 28SGD)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ยามค่ำระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุดคลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเที่ยวยามราตรีที่สวยงามและสุดคึกคัก
จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL BOSS/CHANCELLOR@ORCHARD หรือเทียบเท่าระดับ 3.5 ดาว
วันที่สาม
วัดพระเขี้ยวแก้ว–ไชน่าทาวน์–ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด-วัดไฉ่ซิงเอี้ย–กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ
จากนั้นอิสระเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่านไชน่า ทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอาย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เห็นโรงน้ำชา แหล่งพบปะสังสรรค์ของคนจีน และตลาดสด ที่ท่านจะสามารถเลือกซื้อ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่ลูกหวานฉ่ำ หรือ สตรอว์เบอร์รี่หวานหอมถูกใจ ( แล้วแต่ฤดูกาล ) และยังสามารถหาของฝาก ของที่ระลึกได้ที่นี้อีกด้วย
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพไฉ่ซิงเอี้ย เพื่อนำท่านกราบขอพรโชคลาภให้ธุรกิจกิจการรุ่งเรืองณวัดแห่งนี้มีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนและถือว่ามีรูปปั้นของท่านสูงที่สุดในโลกในช่วงเทศกาลจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปด้านบนขององค์เทพได้และที่สำคัญวัดนี้จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์สำหรับคนที่เกิดปีชงในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นระยะเวลา1 เดือนหรือท่านสามารถเข้าร่วมพิธีเสริมดวงสำหรับท่านที่ไม่ได้เกิดปีชงในช่วงเวลาเทศกาลเช่นเดียวกัน (ไม่รวมค่าสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงหากท่านต้องการสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงเพิ่มท่านละ18SGD)
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี
18.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978 (บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง)
20.10 น.
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน SQ //ราคา 19,500 บาท//
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระ 9วัด 3วัน 2คืน SQ //ราคา 19,500 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า