~ Freeing : Cup no Fuchico : Figma (SP-091a) Fuchico (PVC,ABS Figure) ~
~ Freeing : Cup no Fuchico : Figma (SP-091a) Fuchico (PVC,ABS Figure) ~

~ Freeing : Cup no Fuchico : Figma (SP-091a) Fuchico (PVC,ABS Figure) ~

ออก Late May - Jun 2017 : Cup no Fuchico : Figma (SP-091a) Fuchico (PVC,ABS Figure) H 130mm. 3,980 Yen.

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
GUSTOYS SHOP

หน้าร้าน GUSTOYS ตอนที่อยู่ที่เซ็นทรัลพระราม 2 ตอนนี้ร้านย้ายออกมาจากเซ็นทรัลแล้วนะครับ ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านใหม่ ถ้าเปิดแล้วจะแจ้งประกาศในเว็ป ยังสามารถสั่งซื้อในเว็ปได้ปกติครับ  จำหน่ายของเล่นนำเข้า หลากหลายรูปแบบ CANDY TOYS  : GASHAPONG  :  ACTION FIGURES : FIGMA รวมถึงสินค้า PRE-ORDER

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ออก Late May - Jun 2017 : Cup no Fuchico : Figma (SP-091a) Fuchico (PVC,ABS Figure) H 130mm. 3,980 Yen.

 

 

 

 

 

 

(Cr 169 : 02/12/16 : R 199 460 146 46 ) Dead 03/01/2017

(Kn 1938 / 55939 ) Dead 09/01/2017

(File 07/12/59 : Free : Figma (SP-091a) Fuchico) (S) Dead 09/01/2560

~ Freeing : Cup no Fuchico : Figma (SP-091a) Fuchico (PVC,ABS Figure) ~
~ Freeing : Cup no Fuchico : Figma (SP-091a) Fuchico (PVC,ABS Figure) ~
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า