จองห้องพัก

จองห้องพัก

เซาท์เทิร์นวิว รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ และพร้อมจะอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย มอบให้กับผู้ใช้บริการและผู้เข้าพักทุกท่าน ขณะที่อยู่ในเซาท์เทิร์นวิว รีสอร์ท

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
เซาท์เทิร์นวิว รีสอร์ท (Southern View)

เซาท์เทิร์นวิว รีสอร์ท (Southern View)  เป็นรีสอร์ทขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ 15/1 หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240  การเดินทางง่าย สะดวก ปลอดภัย ภายในวงแหวน ถนนสาย 44 (เซาท์เทิร์น) ตัดกับ ถนน สาย 41 (เอเชีย)                   เซาท์เทิร์นวิว “วิวดีที่รีสอร์ท” บรรยากาศเป็นกันเอง โปร่งสบาย ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นทางเลือกใหม่ในการพักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการ ห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง สังสรรค์ พร้อม กาแฟสด & ไอศกรีมแก่ ผู้สัญจร นักท่องเที่ยว ทั้งแบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนสนิท สังสรรค์เป็นหมู่คณะ รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องการใช้สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ เราพร้อมและเต็มใจต้อนรับ ยินดีให้บริการที่เป็นกันเอง คุณกรกัญญา นิลพันธ์ โทรศัพท์ 062-9629925 ID Line : SouthernView

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เรียนผู้เข้าพักทุกท่าน   

  

                เซาท์เทิร์นวิว รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ   และพร้อมจะอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย มอบให้กับผู้ใช้บริการและผู้เข้าพักทุกท่าน ขณะที่อยู่ในเซาท์เทิร์นวิว รีสอร์ท

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองและการเข้าพัก

               หากผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน” ได้ทำการจองห้องพักกับทางเซาท์เทิร์นวิว รีสอร์ท (ผู้ให้บริการ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “รีสอร์ท” ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการจองและการเข้าพักที่รีสอร์ทได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจองห้องพัก

Øอัตราค่าบริการห้องพักที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ ได้รวมไปถึงบริการฟรีน้ำร้อน + กาแฟ  ตลอดเวลาที่ท่านพักตามจำนวนที่ท่านกำหนดไว้แล้ว หากท่านต้องการเข้าพักเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ หรือต้องการบริการเสริมอื่น ๆ เช่น อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้กับรีสอร์ท ซึ่งสามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้จากเจ้าหน้าที่

Øเด็กทารกอายุ 0-1 ปี หรือเด็กอายุ 2-4 ปี เข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่านต่อห้อง ในกรณีที่ใช้เตียงที่มีอยู่แล้วในห้องพัก เด็กที่เกินจาก 1 ท่านนี้ จะต้องใช้ที่นอนเสริมหรือเตียงเสริม และชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด

Øรีสอร์ทถือว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุเกินกว่า 4 ปีเป็นผู้ใหญ่ จะต้องใช้ที่นอนเสริมหรือเตียงเสริม และชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด

Øการจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อรีสอร์ทได้รับชำระเงินมัดจำจากท่านแล้วอย่างน้อย 50% ของยอดค่าใช้บริการทั้งหมด กรุณาติดต่อรีสอร์ทเพื่อยืนยันการจองโดยทันที เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ

Øการจองบริการเสริมต่าง ๆ เช่น บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องซ้อมดนตรี ท่านจะต้องชำระมัดจำเต็มจำนวนสำหรับค่าบริการเสริมนี้ล่วงหน้า

Øหากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินมัดจำภายใน 24 ชั่วโมงหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด รีสอร์ทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Øเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงการจอง หรือยกเลิกการจองห้องพักได้ในทุกกรณี ทั้งนี้รีสอร์ทอาจอนุญาตเป็นรายกรณี โดยมีการคิดค่าปรับตามที่กำหนด

Øหากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันเข้าพัก

Øหากท่านได้ชำระมัดจำแล้ว และมีการขอเลื่อนการเข้าพักออกไปก่อน ท่านต้องแจ้งขอใช้สิทธิ์ และกำหนดวันเข้าพักใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ชำระเงินมัดจำ และท่านจะต้องชำระค่าบริการส่วนต่างของการเข้าพัก (ถ้ามี) หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ถือว่าระยะเวลาการขอใช้สิทธิ์ของท่านได้สิ้นสุดลง และจะไม่คืนเงินมัดจำให้กับท่าน

 

เงื่อนไขการเข้าพัก

Øผู้เข้าพักต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ไม่หมดอายุ ทุกครั้งในการลงทะเบียนเข้าพัก

Øเวลาเข้าพัก (เช็คอิน) คือ ตั้งแต่ 14.00 น. และเวลาออก (เช็คเอาท์) คือ ก่อน 12.00 น.

                Øการไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด  ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางรีสอร์ทได้ระบุไว้

               Øหากท่านไม่ได้เช็คอิน ภายในเวลา 22.00 น. รีสอร์ทอาจถือว่าท่านยกเลิกรายการจอง หากต้องการเช็คอินล่าช้า โปรดติดต่อรีสอร์ทล่วงหน้า

               Øหากท่านไม่ได้เช็คเอาท์ ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเท่ากับค่าบริการหนึ่งคืนสำหรับวันนั้น ๆ และค่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้เพื่อพักค้างคืนต่อได้ ในกรณีที่ห้องพักได้ถูกจองจากแขกท่านอื่นในวันดังกล่าวแล้ว

                Øไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณรีสอร์ทและห้องพัก(ยกเว้นสัตว์เลี้ยงนำทางสำหรับผู้มีความบกพร่อง

                Øสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักกับทางรีสอร์ท เช่น ผู้ติดตาม เพื่อน หรือญาติที่ติดตามมากับท่าน กรุณาแจ้งทางรีสอร์ท          ให้ทราบก่อน

Øห้องพักทั้งหมดเป็นห้องปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือสูบบุหรี่ภายในห้องพัก

ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้งาน เช่น เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ กาน้ำร้อน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี อุปกรณ์คาราโอเกะ เตารีด เป็นต้น หากฝ่าฝืน ค่าปรับตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อชิ้นหากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก จะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ระบุไว้ในเอกสารภายในห้องพัก

Øการรีดผ้าบนที่นอน จะทำให้ผ้าและแผ่นที่นอนเสียหาย หากต้องการรีดผ้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

Øขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของแขกท่านอื่น

เพื่อความปลอดภัยของแขกทุกท่าน รีสอร์ทจะมีการปิดประตูรั้วด้านหน้า ภายในเวลา 23.00 น.

Øรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณรีสอร์ท หากฝ่าฝืน จะต้องเสียค่าปรับ

2,000 บาทขึ้นไป

                Øรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามนำกระเป๋าและสัมภาระบางชนิดที่ทางรีสอร์ทเห็นว่าไม่เหมาะสมเข้ามาภายในรีสอร์ท และทางรีสอร์ทสามารถดำเนินการกับกระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลได้ตามที่เห็นสมควร

Øรีสอร์ทมีการจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำอัดลม เบียร์ โซดา และน้ำแข็ง

Øห้ามถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ บันทึกเสียง ออกอากาศ หรือถ่ายทอดภาพและเสียงใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

                Øทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าพักในรีสอร์ท หรือขอให้ผู้ที่เข้าพักออกจากรีสอร์ท โดยไม่ต้องชำระเงินคืนหรือจ่ายเงินค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เข้าพักละเมิดข้อตกลงของทางรีสอร์ท หรือในกรณีร้ายแรง บุคคลหรือหมู่คณะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย ผิดกฎหมาย หรือก้าวร้าว หรือเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยต่อผู้อื่นหรือรบกวนการพักผ่อนของผู้อื่น พฤติกรรม สถานะ อายุหรือภาวะทางจิตและทางกาย หรือสัมภาระของท่านมีลักษณะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือเป็นที่รังเกียจของคนอื่น เป็นต้น

                Øทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากมีของสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของผู้ใช้บริการของ    รีสอร์ทท่านใดก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางรีสอร์ทเองหรือไม่ก็ตาม 

Øรีสอร์ทอาจ แก้ไข ปรับปรุง ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จองห้องพัก
จองห้องพัก
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า