Open Korean - Beginner\'s Book

Open Korean - Beginner\'s Book

เรียนภาษาเกาหลี - หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน

  • ราคา 885.00.- 1,095.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788976998712

ผู้แต่ง : Korea Foundation

ปี : 2012

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 96 หน้า

แถม : CD 1 แผ่น

หนังสือเล่มนี้ แนะนำพื้นฐานตัวอักษรเกาหลี ด้วยรูปภาพที่น่าสนใจ ในแต่ละบท อธิบายลำดับการเขียนตัวอักษร การอ่านออกเสียง และ โครงสร้างของพยางค์ 

นอกจากนี้ ยังเรียนตัวอักษรเกาหลีผ่านแบบฝึกหัดและกิจกรรมในแต่ละบท (เขียนตัวอักษรตามลำดับที่ถูกต้อง อ่าน ฟัง และ เลือกคำตอบ ฟังและเขียน)

ในท้ายบทเรียนแต่ละบท จะมีคำถามและแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทำ หลังจากที่เรียนตัวอักษรเกาหลีแล้ว จะเรียนคำศัพท์เพื่อเข้าสู่การเรียนในระดับต่อไป

Open Korean - Beginner\'s Book
Open Korean - Beginner\'s Book
885.00.- 1,095.00.-