Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Beginning)

Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Beginning)

คู่มือครูสอนภาษาเกาหลี สำหรับห้องเรียนเกาหลี (ระดับต้น)

  • ราคา 1,155.00.- 1,375.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788976998682

ผู้แต่ง : Korea Foundation Cultural Center, Korean Language Classroom Materials

ปี : 2013

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 273 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือแนะแนวการสอนสำหรับครูที่สอนภาษาเกาหลี และ มีคำอธิบายละเอียด รวมถึง วิธีที่จะทำให้การสอนในห้องเรียนราบรื่น

นอกจากนี้ ถ้าครูผู้สอนไม่ได้ใช้หนังสือ Open Korean เป็นหนังสือเรียน หนังสือเล่มนี้แนะนำไวยากรณ์ที่สำคัญในภาษาเกาหลี การฝึกฝน และ รายละเอียดอื่นๆ จึงเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ต่อผู้เริ่มเรียนและครูที่สอนภาษาเกาหลี

สารบัญ

1. แนะนำเป้าหมายและการเรียนไวยากรณ์

2. ก่อนเข้าห้องเรียน

3. บทเรียนไวยากรณ์ทำดังนี้

  แนะนำและนำเสนอ -> ฝึกฝน -> นำไปใช้ -> ข้อควรระวัง

4. วิธีการหลีกเลี่ยงกับดัก

5. แว่นขยายไวยากรณ์

6. กิจกรรม

7. 1 วันในห้องเรียน

กิจกรรมเสริม

Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Beginning)
Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Beginning)
1,155.00.- 1,375.00.-