Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Intermediate)

Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Intermediate)

คู่มือครูสอนภาษาเกาหลี สำหรับห้องเรียนเกาหลี (ระดับกลาง)

  • ราคา 1,155.00.- 1,375.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788976998699

ผู้แต่ง : Korea Foundation Cultural Center, Korean Language Classroom Materials

ปี : 2013

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 249 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือแนะแนวการสอนสำหรับครูที่สอนภาษาเกาหลี และ มีคำอธิบายละเอียด รวมถึง วิธีที่จะทำให้การสอนในห้องเรียนราบรื่น

นอกจากนี้ ถ้าครูผู้สอนไม่ได้ใช้หนังสือ Open Korean เป็นหนังสือเรียน หนังสือเล่มนี้แนะนำไวยากรณ์ที่สำคัญในภาษาเกาหลี การฝึกฝน และ รายละเอียดอื่นๆ จึงเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนระดับกลางและครูที่สอนภาษาเกาหลี

 

สารบัญ

1-1 ชีวิตคนเกาหลี

1-2 สุขภาพ

1-3 ชีวิตการทำงาน

1-4 ประชุม

1-5 งานอดิเรก

1-6 ท่าทางและบุคคลิกภาพ

1-7 อุบัติเหตุ

1-8 การจราจร

 

2-1 การร้องขอ

2-2 งานบ้าน

2-3 การเรียน

2-4 ความทรงจำ

2-5 เหตุการณ์

2-6 การวางแผน

2-7 การนัดหมาย

2-8 อารมณ์

 

3-1 การท่องเที่ยว

3-2 อากาศ และ ชีวิต

3-3 นิสัย

3-4 การบริโภค

3-5 ความเข้าใจผิด และ การหยุดงาน

3-6 สภาพที่อยู่อาศัย

3-7 วัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม

3-8 สังคมสมัยใหม่

Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Intermediate)
Korean Classroom Peek - Teacher\'s Guide (Intermediate)
1,155.00.- 1,375.00.-