Korean Classroom Peek - Activity for Beginning  Intermediate Learners

Korean Classroom Peek - Activity for Beginning Intermediate Learners

กิจกรรมสำหรับห้องเรียนเกาหลี (ระดับต้นและกลาง)

  • ราคา 795.00.- 995.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บ้านภาษาและวัฒนธรรม

จำหน่ายหนังสือ และ สื่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วย แนวคิด "สังคมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์" บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอดเวบไซค์ร้านค้าออนไลน์ (Best e-Commerce Website Award 2016) ในปี 2559 บริษัทฯ จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Barcode : 9788976998705

ผู้แต่ง : Korea Foundation Cultural Center, Korean Language Classroom Materials

ปี : 2015

พิมพ์ครั้งที่ : 2

จำนวนหน้า : 189 หน้า

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกิจกรรมสำหรับครูที่สอนภาษาเกาหลีใช้ในการสอนในห้องเรียน

นอกจากนี้ ถ้าครูผู้สอนไม่ได้ใช้หนังสือ Open Korean เป็นหนังสือเรียน หนังสือเล่มนี้แนะนำกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียนสำหรับผู้เรียนระดับต้นและกลางและครูที่สอนภาษาเกาหลี

สารบัญ

ระดับต้น

ระดับต้น บทที่  1

ระดับต้น บทที่  2

ระดับต้น บทที่ 3

ระดับกลาง

ระดับกลาง บทที่ 1
 
ระดับกลาง บทที่ 2

ระดับกลาง บทที่ 3

Korean Classroom Peek - Activity for Beginning  Intermediate Learners
Korean Classroom Peek - Activity for Beginning Intermediate Learners
795.00.- 995.00.-