Stars and Galaxies   ISBN  9780495388197

Stars and Galaxies ISBN 9780495388197

Stars and Galaxies ISBN 9780495388197 » Author: Michael A. Seeds » Edition: 6©2007 » Paperback » 496 pages

  • ราคา 5,097.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Descriptions :

With this newly revised sixth edition of Stars and Galaxies, author Mike Seeds' goal is to help you use astronomy to understand science - and use science to understand what we are. Fascinating and engaging, this text will help you answer two fundamental questions: What are we? How do we know? Crafting a story about astronomy, Seeds shows you how to ask questions to gradually puzzle out the beautiful secrets of the physical world and our place in it. This edition addresses the newest developments and latest discoveries in the exciting study of astronomy, including new data on Jupiter's ring system; new observations of the shapes of stars; new evidence of dark energy, quasars, and galaxy collisions; and, a look inside supernova explosions. And for students looking for an interactive alternative to the print text, the Foundations of Astronomy Online Version is the ideal solution. The Online Version gives you Web-based access to a digital version of Michael A. Seeds' best-selling astronomy textbook containing the complete text of Stars and Galaxies. If your instructor is using the Enhanced Web Assign[registered] online homework management system, the Online Version includes access to your homework assignments as well, allowing you to navigate quickly between your homework and the text.

Table of Contents :

Part I: EXPLORING THE SKY.1. What Are We? How Do We Know? 2. The Sky. 3. Cycles of the Moon. 4. The Origin of Modern Astronomy. 5. Gravity. 6. Light and Telescopes. Part II: THE STARS. 7. Atoms and Starlight. 8. The Sun. 9. The Family of Stars. 10. The Interstellar Medium. 11. The Formation of Stars. 12. Stellar Evolution. 13. The Deaths of Stars. 14. Neutron Stars and Black Holes. Part III: THE UNIVERSE. 15. The Milky Way Galaxy. 16. Galaxies. 17. Galaxies with Active Nuclei. 18. Cosmology in the 21st Century. Part V: LIFE. 26. Life on Other Worlds. Afterword.

Appendix A: Units and Astronomical Data. Appendix B: Observing the Sky. Glossary. Answers to Even-Numbered Problems. Index.

Stars and Galaxies   ISBN  9780495388197
Stars and Galaxies ISBN 9780495388197
5,097.00.-