70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)
70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)
70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)
70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)
70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)

70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)

สามารถโปรแกรมทิศทางการเคลื่อนที่ ของตัวหุ่นยนต์ได้ โดยไม่ใช้วงจรไฟฟ้า

  • ราคา 1,300.00.- 1,680.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เป็นหุ่นยนต์ล้อสายพาน สามารถโปรแกรมทิศทางการเคลื่อนที่ ของตัวหุ่นยนต์ได้  โดยไม่ใช้วงจรไฟฟ้า

★ ใช้ถ่านขนาด AA 1 ก้อน

ดูตัวอย่าง การโปรแกรมตาม Clip ด้านล่างครับ

★ ขนาดหุ่นยนต์ เมื่อประกอบแล้ว กว้าง 128 mm ยาว 136 mm สูง 116 mm. (โดยประมาณ)

ใช้ bar ในการโปรแกรมกำหนดทิศทาง

  

★ It is possible to control about 35 seconds with 1 bar.

นิยม นำไปประยุกต์ใช้กับ ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino

70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)
70227 ชุดประกอบหุ่นยนต์ ล้อสายพาน โปรแกรมทิศทาง (Cam-Program Robot)
1,300.00.- 1,680.00.-