หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)
หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)
หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)
หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)
หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)

หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)

หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีนหนังสือชุดอารยธรรมตะวันออกที่แปลจาก หนังสือ Sources of Chinese Tradition ฉบับ Columbia University Press ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีจีน มีทั้งหมด ๕ เล่ม ใน

  • ราคา 5,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ของแปลกของหายากต้อง SP/Antique

        เพราะการค้าบนโลกอินเทอร์เน็ต ลูกค้าไม่สามารถเห็นหน้าคุณไม่เหมือนกับการซื้อ-ขายปกติ ดังนั้นผู้ซื้อต้องการความมั่นใจว่าคุณมีตัวตนแน่นอน เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่าน มีความน่าเชื่อถือ ในการซื้อ-ขายสินค้าด้วย ทำให้การค้าขายเป็นเรื่องที่ง่ายและน่าเชื่อถือมากขึ้น Web Site SP/Shop นี้เป็นแค็ตตาล็อก ออนไลน์ โดยทางผู้จัดทำเว็บไซต์ จะพยายามเสาะหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพมา และสินค้าที่หายากมาไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เวลาที่มีใครสนใจและสอบถามถึงสินค้าของผมในเวป เราจะทำการนัดกันดูสินค้าก่อน เพื่อสนทนาแรกเปลี่ยนความคิดกัน และเช่นกันจะได้ทำให้เราได้มีเพื่อนใหม่ที่สนใจสิ่งที่เหมือนกันเพิ่มขึ้นด้วยจากการได้พูดคุยกันครับ SP/Shop ยังเป็นเว็บไซต์ เพื่อความรู้ทั่วไปสำหรับทุกคน สามารถแบ่งปันความรู้กันได้ในเว็บบอร์ด และมีบทความให้อ่านอีกด้วยครับ สินค้าทางร้านจะจัดหมวดหมู่เป็น 8 แบบด้วยกัน คือ - เครื่องใช้และอุปกรณ์ (สินค้าใช้สอยต่างๆ) - พระเครื่อง (วัตถุมงคลในพุทธศาสนา) - เหรียญและเงินตราเก่า (สินค้าอนุรักษ์) - หนังสือเก่าสะม (รวมสินค้าหนังสือเก่าหายาก) - ของเก่า-ของสะสม (สินค้าสะสมที่มีคุณค่าทางใจ) - เครื่องประดับโบราณ (สินค้าอนุรักษ์ศิลปะวัตถุ) - สินค้าโบราณจากตะวันตก (ศิลปะตะวันตก) - สินค้าโบราณจากตะวันออก (ศิลปะตะวันออก) - ภาพวาดของศิลปินระดับโลก (หมวดหมู่มาใหม่) - สินค้าโปรดของร้าน หมายเหตุ I : ยังมิได้มีหน้าร้านครับ เป็นสิ่งที่สะสมส่วนตัว ! หมายเหตุ II : ท่านใดมีความประสงค์จะนำสินค้ามาฝากขาย ติดต่อได้ครับ ! Siriphong P. (ศิริพงศ์)  Tel : 089-1411002 /  E-mail : spantique@hotmail.com  you can talk with me real time online in Skype (my Skype name : djphong) Live Chat MSN : ทุกวัน  mydjphong@hotmail.com การกำหนดราคาของเก่าขึ้นกั้บเหตุหลายประการ คือ 1. การมีจำนวนน้อย 2. ลักษณะพิเศษของงาน 3. คุณค่าของเก่ากับคุณค่าทางศิลปะมีเหตุผลสอดคล้องกัน * สำหรับสินค้าราคาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ทางผู้ซื้อสามารถมีทนายเป็นตัวแทนในการซื้อขายได้ครับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย ผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองครับ (ทั้งนี้แล้วแต่ผู้ซื้อจะพิจารณาในการจ้างทนายเองครับ) * สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือต่ำกว่าอายุ 18 ปี โปรดให้ผู้ปกครอบรับทราบก่อนการซื้อด้วยครับ    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด


หนังสือชุดอารยธรรมตะวันออกที่แปลจาก หนังสือ Sources of Chinese Tradition ฉบับ Columbia University Press ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีจีน มีทั้งหมด ๕ เล่ม ในชุดอารยธรรมตะวันออกนี้ คือ

ภาคที่ ๑ สมัยโบราณ-เค้าโครงประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ 
ภาคที่ ๒ ยุคจักรพรรดิราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่น
ภาคที่ ๓ ลัทธิเต๋าใหม่และพระพุทธศาสนา
ภาคที่ ๔ การฟื้นฟูลัทธิขงจื๊อ และ 
ภาคที่ ๕ จีนกับโลกใหม่ (พร้อมดรรชนีค้นคำท้ายเล่ม)

ราชบัณฑิตยสถาน จัดตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
จำนง ทองประเสริฐ แปลจาก Sources of Chinese Tradition

หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)
หนังสือชุดบ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน (ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๐)
5,000.00.-