พระอารมณ์ขัน ของสมเด็จพระเทพฯ

พระอารมณ์ขัน ของสมเด็จพระเทพฯ

โดย วิลาศ มณีวัต หนังสือปกอ่อน หนา 248 หน้า

  • ราคา 120.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ร้านหนังสือวีรสุ

ร้านหนังสือวีรสุ จำหน่ายหนังสือมือสองทุกประเภท...   ร้านหนังสือแห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้น เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้รูปแบบหนึ่ง  การอ่านหนังสือสามารถทำได้ ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หนังสือทุกเล่มล้วนมีประโยชน์ ไม่ว่าด้านใด ด้านหนึ่ง บางเล่มอาจไม่มีประโยชน์สำหรับบางคน แต่มีคุณค่าอนันต์ สำหรับบางคน   การอ่านหนังสือนั้น ทำให้เกิดความรู้เท่าทันคนอื่น รู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมา รู้ถึงแนวความคิดของคนต่าง ๆ ยิ่งเราอ่านมาก ก็จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้น ทำให้เราสามารถดำรงตน อยู่ในสังคมด้วยความรอบคอบ  

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ฉบับสมบูรณ์และเพิ่มเติมพิเศษ
โดย วิลาศ มณีวัต
หนังสือปกอ่อน หนา 248 หน้า สภาพ 95% 
พิมพ์ครั้งที่ ๗ สนพ.ดอกหญ้า 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งเป็นที่เทิดทูนเคารพรักจากพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น
พระองค์ทรงเป็นกันเองกับประชาชนชาวไทย
ไม่ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปในงานพระราชพิธี
หรือเสด็จเป็ทางการหรือส่วนพระองค์ไปในที่ต่างๆ
แม้จะเป็นดินแดนแสนจะทุรกันดาร
พระองค์ท่านก็มิได้ทรงย่อท้อหรือทรงแสดงออกถึงความเหนื่อยหน่าย
แต่กลับมีพระพักตร์อิ่มเอิบ
ทรงแย้มสรวลกับมวลพสกนิกรที่เข้าเฝ้าหรือติดตามด้วยความใกล้ชิดเป็นกันเอง
ในส่วนการตรัสไม่ว่าจะเป็นพระดำรัสในงานต่างๆ
หรือที่ทรงตอบข้อซักถามของสือมวลชนหรือราษฎรชาวบ้านธรรมดา
พระองค์ท่านจะทรงแทรกพระอารมณ์ขันเป็นที่ครื้นเครง
สร้างความแนบแน่นแก่ทุกชุมนุมที่เฝ้าแหนอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดมา....

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

พระอารมณ์ขัน ของสมเด็จพระเทพฯ
พระอารมณ์ขัน ของสมเด็จพระเทพฯ
120.00.-