วันพุธ ที่ 20 พ.ย 2562 เรียนการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย

วันพุธ ที่ 20 พ.ย 2562 เรียนการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย

วันพุธ ที่ 20 พ.ย 2562 เรียนการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย

  • ราคา 4,500.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด

บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม รับผลิตเครื่องสำอาง Skin Care, Hair Care, Soap เป็นต้น จากภูมิปัญญาไทย เปิดอบรมเกี่ยวกับสปาไทย การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ อบรม ทำ สบู่ และผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพความงาม   จังหวัดหนองคาย, น้ำมันสมุนไพร หน้าเด้ง , น้ำมันมะพร้าว , อบรม สัมนา , ดูแลหลังคลอด , OTOP ทานาคา , ควบคุมน้ำหนัก, ผิวหน้า, ผิวกาย , น้ำมันรำข้าว, ผิวพรรณ รายชื่อ คณะอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษา สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย อบรมทำเครืองสำอาง อบรมทำสบู่     รูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิ   อ.กมลรัตน์ ณหนองคาย  อาจารย์ B.Sc(พยาบาล), B.Sc(แพทย์แผนไทยบัณฑิต)M.Sc(สุขศึกษา),พยาบาลเวชปฏิบัติ,บ.ว., บ.ภ.,บ.ผ.,บ.น   อ.เจด็จ  ฤทธิ์-อุดม  อาจารย์  M.B.A.,หลักสูตรอบรมเภสัชกรรมไทย   อ.ชนิญญา ชัยสุวรรณ     อัยการพิเศษฝ่ายภาษีอากร 1 บัณฑิตศาสตร์มหาบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย   ดร.นพจ.เจษฎา ลีลากิจกุล     เจ้าของ Haya Cosmicและ อาจารย์มหาวิทยาลัย B.A.,B.C.M, M.B.A.,M.Sc., D.B.A.,Health& Beauty Expert     อ.รพีโพธิ์ คำพิทักษ์     ผู้จัดการ หยินหยางมาสสาจแอนด์สปา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บ.ภ.,บ.ผ.   อ.อุบล บุญรอด   พยาบาล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลเวชปฏิบัติ บ.ว.,บ.ภ.,บ.ผ.   อ.อำไพ ตันติถาวร     พยาบาล พยาบาลศาสตร์ บ.ภ.,บ.ผ.   อ.พรรณนภา เหมือนผึ้ง   นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ บ.ว.,บ.ภ.,บ.ผ.     อ.ภาคภูมิ เมยขุนทด       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน แพทย์แผนไทยประยุกต์ บ.ว.,บ.ภ.,บ.ผ.   อ.มุกมณี โพธิ์รัง   อาจารย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ บ.ผ.        

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร : ท่านละ 4,500 บาท (รวมค่าอุปกรณ์-วัสดุในการปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-อาหารกลางวัน) ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้ง ไทย-อังกฤษ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)       

*** ชำระเงินก่อนวันอบรม 5 วัน รับส่วนลดอีก 500 บาท ทุกหลักสูตร***

กรณีที่เรียนไม่เข้าใจหรืออยากจะมาเรียนซ้ำใหม่ได้ ฟรี!!!แต่มีเงื่อนไขดังนี้                                 

1.ต้องอยู่ภายในระยะเวลา3เดือนจากที่เรียนครั้งแรกไป

2.ต้องเป็นคนเดิมมาเรียน และให้นำเอกสารที่แจกครั้งแรกมาเอง                               

3.ต้องแจ้งชื่อมาล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาเรียนซ้ำอย่างน้อย 3 วัน 4.จะไม่ได้ผลิตภัณฑ์และใบประกาศหลังจากที่มาเรียนซ้ำในครั้งนั้น

5.แต่เรื่องอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน มีบริการให้ฟรี...

หมายเหตุ : ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเรียนซ้ำทุกกรณี

หลักสูตรเรียน :  1วัน  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์เจด็จ  ฤทธิ์อุดม

จุดเด่นของหลักสูตร :                                                                                   

1. เรียนทำโฟมล้างหน้าควบคุมความมัน(Charcoal Black Foam for MEN)  เซรั่มควบคุมความมัน+ผิวขาวกระจ่างใส(All in One Oil Control + Whitening Serum) สเปรย์กันแดดน้ำ(Sun Spray)  ลิปบำรุง+กันแดด+VitC(UV Perfection Lip Care)  และแป้งโปร่งแสงไม่ผสมรองพิ้น(Translucent Loose Powder for MEN) เน้นเรียนแบบเข้าใจง่าย ปฏิบัติเป็น ทำได้แน่นอน และสามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้จริง 2. เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวหน้าผู้ชาย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนเข้าใจและทำเองเป็น

3. เข้าใจถึงชั้นผิวหนังในแต่ละชั้นและหน้าที่การดูแลและปกป้อง  สาเหตุของการเกิดปัญหาและวิธีการรักษาสำหรับผิวหน้าผู้ชาย                                                                                                               

4. เข้าใจรสยาและการใช้สมุนไพรสำหรับการดูแลผิวหน้าผู้ชาย  เพื่อที่จะนำไปตั้งสูตรและพัฒนาด้วยตนเองได้                                                                                                                     

5.เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของอิมัลชั่น (Emulsion) ทั้งแบบ O/W และ W/Oรวมถึงหลักเทคนิคในการเตรียมครีม โลชั่น และเซรั่ม                                                                                     

6. เข้าใจการปรับเปลี่ยนสูตรเนื้อครีมด้วยตนเองอย่างง่าย องค์ประกอบพื้นฐานในการทำเครื่องสำอางและการตรวจวัดค่า pH รวมถึงการปรับค่า pH เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย                                                     

7. เข้าใจกลุ่มสารเคมีและสารสำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์การดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชาย                                                            

8. ได้ลงมือปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย รูปแบบต่างๆตามขั้นตอน สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมและถูกต้องตามกระบวนการผลิตที่ดี 9. สามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลตนเอง หรือสามารถผลิตและจำหน่ายเป็นอาชีพได้โดยการจดแจ้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีสารควบคุมที่เป็นอันตราย

10. เข้าใจเรื่องการขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง และการขอจดแจ้ง อย.

รายละเอียดหลักสูตร :

09.00-09.15  ลงทะเบียนเรียน พร้อมแนะนำสถาบัน เอกสารเรียน ผลิตภัณฑ์และแหล่งซื้อวัตถุดิบ        

09.15-11.00 เรียนพื้นฐานของชั้นผิวหนังในแต่ละชั้นและหน้าที่การดูแลและปกป้อง  สาเหตุของการ เกิดปัญหาและวิธีการรักษาสำหรับผิวหน้าผู้ชาย องค์ประกอบพื้นฐานของอิมัลชั่น (Emulsion) และการตรวจวัดค่า pH การปรับค่า pH เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย                                                                                                            

11.00-12.00   เรียนเรื่องรสยาสมุนไพร สารสำคัญและการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างไรถึงจะเห็นผล เรียนรู้ถึงสารที่ใช้ในแต่ละตัวและเปอร์เซ็นการใช้ที่ได้ผล                                                    

12.00-13.00         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30         แนะนำอุปกรณ์และสารที่ใช้ในการปฏิบัติ พร้อมลงมือปฏิบัติ 1. ทำโฟมล้างหน้าควบคุมความมัน(Charcoal Black Foam for MEN),  2.เซรั่มควบคุมความมัน+ผิวขาวกระจ่างใส(All in One Oil Control + Whitening Serum),  3.สเปรย์กันแดดน้ำ(Sun Spray),  4.ลิปบำรุง+กันแดด+VitC(UV Perfection Lip Care)  และ5.แป้งโปร่งแสงไม่ผสมรองพิ้น(Translucent Loose Powder for MEN)

หมายเหตุ :วันเวลาในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เรายังมี Private Cosmetic Training Course  :
-เรียนแบบส่วนตัว -เลือกวันเรียนได้ -เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเรียนได้ 5 ตัว ต่อวัน

สนใจติดต่อได้ที่: 

Tel>>> 02-5832059 office /096-7267103 แนน / 086-3604720 เอ้ / 095-2507851 เมย์

ID Line>>> @changkaow (ใส่@ด้วยค่ะ) 

Website>>www.changkaow.com                                                                                                            

E-mail>>> changkaow@gmail.com

สถานที่อบรม: บ้านเลขที่ 30/131 หมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย 11 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โดยชำระผ่าน :

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

ประเภท

สาขา

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล

ออมทรัพย์

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

008-7-07286-4

กสิกรไทย

บจ. ช้างแก้ว เนเชอรัล

ออมทรัพย์

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

575-2-11756-1

ไทยพาณิชย์

นางสาวกมลรัตน์ ณ หนองคาย

ออมทรัพย์

คาร์ฟูร์ รังสิต

402-158333-6

พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. ทางแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-5832059                                                                                    

2. ทางอีเมลล์ changkaow@gmail.com                                                                                    

3. ทางไลน์ @changkaow (ใส่@ด้วยค่ะ)                

4. โทรมาแจ้งยอดได้ที่เบอร์02-5832059 office /096-7267103 แนน / 086-3604720 เอ้ / 095-2507851 เมย์หรือ SMS เข้าเบอร์มือถือดังกล่าว

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกลับ   

1. ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ในหลักสูตรการดูแลผิวหน้าผู้ชาย ที่ได้ลงมือปฏิบัติทุกรายการ

2. เอกสารเรียน 1 เล่ม                                                                                                       

3. แหล่งซื้อวัตถุดิบพร้อมเบอร์ติดต่อทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

4. ใบประกาศออกโดยสถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ                          

5. ขั้นตอนการขอเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอาง และการขอจดแจ้ง อย.

วันพุธ ที่ 20 พ.ย 2562 เรียนการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย
วันพุธ ที่ 20 พ.ย 2562 เรียนการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย
4,500.00.-