เครื่องเล่นสนาม ชุด ตัวตลกแฟนซี

เครื่องเล่นสนาม ชุด ตัวตลกแฟนซี

สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม ของเล่นกลางแจ้ง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย สไลเดอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-5408-2466 เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นให้เครื่องเล่นมีคุณภาพ ทนทานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากการที่เราได้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้านานย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้ตระหนักในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และการยึดหลักการบริการที่ดี ต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor fitness equipment) สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่สามารถจัดวางเป็นสถานีหรือจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ และมีพื้นยางปูสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.playground-th.com  ทางบริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีได้รับความไว้วางใจจากท่าน ทางบริษัทคิดดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ของเราจำหน่ายของเล่นและเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนา  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก  และทางบริษัทของเรายังรับออกแบบ  ติดตั้งเครื่องเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม  ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดอายุการใช้งาน  เพราะทางบริษัทของเรามุ่งมั่นบริการท่านด้วยใจของเรา  โดยเราจะเลือก  และออกแบบสนามเด็กเล่น  ห้องออกกำลังกาย  และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนของเด็กให้เหมาะกับตัวเด็กและสภาพการใช้งาน  พร้อมทั้งดูสะอาดเรียบร้อย มากกว่าความพอใจ  คือ  บริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเราโดยผู้วิจัย เครื่องเล่นสนามปลอดภัย  ผ่านการคำนวณและตรวจสอบมาตรฐาน 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เครื่องเล่นสนาม ชุดตัวตลกแฟนซี

ขนาด 300x540x300 เซนติเมตร

รายละเอียดเครื่องเล่น

1.       ประกอบด้วยดาวหัวเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 70   เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร

2.       ประกอบด้วยผึ้งติดหัวเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร

3.       ประกอบด้วยบันได ทำจากเหล็กเคลือบสารกัลวาไนซ์  ขนาดความกว้าง 35 เซนติเมตร ความยาว 110   เซนติเมตร

4.       ประกอบด้วยแผ่นพื้น ทำจากเหล็กเคลือบสารกัลวาไนซ์ พร้อมรูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น

5.       ประกอบด้วยผนังกันตก ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 60 เซนติมเตร ความยาว 70 เซนติเมตร จำนวน  4 ชิ้น

6.       ประกอบหลังคาตัวตลก ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 110 เซนติเมตร ความยาว 110 เซนติเมตร ความสูง 90 เซนติเมตร

7.       ประกอบด้วยกระดานลื่นคู่ ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร  ความยาว 170 เซนติเมตร ความหนา 20 เซนติเมตร

8.       ประกอบด้วยกระดานลื่นท่อ ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 230 เซนติเมตร เส้นผผ่าศูนย์กลางปากท่อ ขนาด 50 เซนติเมตร

9.       ประกอบด้วยกระดานลื่นวน ทำขากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน  ขนาดความกว้างของรางกระดานลื่น 30 เซนติเมตร ความสูง 140 เซนติเมตร

10.   ประกอบด้วยราวบันได ทำจากเหล็กเคลือบสารกัลวาไนซ์ ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 140 เซนติเมตร จำนวน 1 คู่

11.   ประกอบด้วยเสา เป็นเสากลม อบด้วยสีฝุ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8   เซนติเมตร จำนวน 8 เสา

เครื่องเล่นสนาม ชุด ตัวตลกแฟนซี
เครื่องเล่นสนาม ชุด ตัวตลกแฟนซี
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า