เครื่องเล่นสนาม  ชุด ดอกชบาแก้ว

เครื่องเล่นสนาม ชุด ดอกชบาแก้ว

เครื่องเล่นสนาม สนามเด็กเล่น Outdoor Play

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย สไลเดอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-5408-2466 เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นให้เครื่องเล่นมีคุณภาพ ทนทานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากการที่เราได้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้านานย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้ตระหนักในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และการยึดหลักการบริการที่ดี ต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor fitness equipment) สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่สามารถจัดวางเป็นสถานีหรือจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ และมีพื้นยางปูสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.playground-th.com  ทางบริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีได้รับความไว้วางใจจากท่าน ทางบริษัทคิดดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ของเราจำหน่ายของเล่นและเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนา  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก  และทางบริษัทของเรายังรับออกแบบ  ติดตั้งเครื่องเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม  ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดอายุการใช้งาน  เพราะทางบริษัทของเรามุ่งมั่นบริการท่านด้วยใจของเรา  โดยเราจะเลือก  และออกแบบสนามเด็กเล่น  ห้องออกกำลังกาย  และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนของเด็กให้เหมาะกับตัวเด็กและสภาพการใช้งาน  พร้อมทั้งดูสะอาดเรียบร้อย มากกว่าความพอใจ  คือ  บริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเราโดยผู้วิจัย เครื่องเล่นสนามปลอดภัย  ผ่านการคำนวณและตรวจสอบมาตรฐาน 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เครื่องเล่นสนาม

1)         โครงสร้างของเครื่องเล่น เสาเป็นเหล็กกลมเคลือบสารกันสนิม อบด้วยสีฝุ่น  เสามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10เซนติเมตร  หลังคา แผงเกม กระดานลื่น ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลินชนิดเหนียว ทนทานต่อแสงแดด และแรงกันกระแทกชนิด LLDPE (Linear Low Density Polyethene)

2)         ส่วนประกอบของเครื่องเล่นสนามต้องปลอดภัยต่อเด็ก ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย และไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสซึ่งมีใยแก้วอันเป็นสารก่อมะเร็ง

3)         วัสดุจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

4)         พื้นผิวของวัสดุต้องเป็นผิวเนียน ไม่มีเสี้ยนหนาม หรือเศษวัสดุเจือปน ไม่แหลมคม

5)         มีเอกสารรับรองมาตรฐานสินค้าจากผู้ผลิต EN1176  ISO9001

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

เครื่องเล่นสนาม  ชุด ดอกชบาแก้ว
เครื่องเล่นสนาม ชุด ดอกชบาแก้ว
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า