NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra
NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra
NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra
NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra
NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra

NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra

หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า

 • ราคา 750.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
 • facebook
 • twitter
 • google
หนังสือเก่า lungkitti.com

  หนังสือเก่า lungkitti.com ยินดีต้อนรับครับ...เลือกชมสินค้าได้สะดวก ตามหมวดหมู่หนังสือของทางร้านนะครับ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ดูวิธีการสั่งสั่งซื้อ / วิธีชำระเงิน)หากไม่สะดวกในการสังซื้อผ่านระบบ ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดในช่องทาง  Line  ได้นะครับ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

  ถ้าพวกเราผู้ศึกษา ภาษาอังกฤษมิได้สำนึกให้ถ่องแท้เสียแต่เริ่มแรก ว่าการแปล มิใช่เป็นการสับ เปลี่ยนคำดังตัวอย่างข้างบนนี้แล้ว เราก็อาจจะทำความผิดพลาด (และความขบขัน) ได้เช่นเดียวกับเครื่อง จักร ตัวอย่างประโยคที่ชักขึ้นมาอ้างข้างบนนี้ ล้วนแต่ได้มีคนไทยได้พูดหรือได้เขียนมาจริง ๆ แล้วทั้งนั้น ผู้พดหรือผู้เขียนเหล่านี้มิได้เฉลียวว่า ถ้อยคำของตนเป็นที่น่าขบขันปานได้
  ฉะนั้นปทานุกรมไทยเป็นอังกฤษเล่มนี้ จึงมีความมุ่งหมายเป็นข้อต้นในอันที่จะแสดงให้เห็นอย่าง ชัดแจ้งว่า การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ (หรือการแปลอังกฤษเป็นภาษาไทย) นั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนคำแต่ ละคำจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง แม้แต่ในการแปลภาษาที่ใกล้ชิดกัน เช่น แปลภาษาฝรั่งเศสเป็น อังกฤษหรือแปลภาษาจีนออกเป็นไทย เราก็จะแปลอย่างนั้นได้เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น ถ้าผู้ที่เริ่ม ศึกษาภาษาอังกฤษทุกคนสำนึกความจริงข้อนี้ได้โดยถ่องแท้แล้ว ข้อผิดพลาดอันเป็นที่น่าขบขันที่เราได้ยิน และได้เห็นอยู่บ่อย ๆ แม้แต่ในการโฆษณาสินค้า (เช่น Made in German, Agent only in Thailand, Manufactured by expert Workmanship) เหล่านี้ก็คงจะค่อย ๆ หมดไป เมื่อเราสำนึกได้ว่าภาษาอังกฤษ ที่เราได้ใช้ความอุตสาหพยายามเขียนขึ้นอย่างหรูหราที่สุดนั้นส่วนใหญ่มักจะผิด เราก็จะได้เริ่มสืบเสาะค้น คว้าว่าที่ถูกเราควรจะเขียนอย่างไร ฉะนั้นความมุ่งหมายที่สำคัญของปทานุกรมเล่มนี้ ข้อที่สองก็คือ ให้ปทานุกรมนี้เป็นแหล่งค้นคว้า ว่าข้อความในภาษาไทยที่ผู้ใช้ต้องการจะเขียนแต่ละประโยคนั้น ที่ถูกควรจะ เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร แม้ว่าประโยคตัวอย่างที่ให้ไว้ในปทานุกรมเล่มนี้ จะไม่ตรงกับความ ประสงค์ของผู้ใช้ที่เดียว ก็ให้มีตัวอย่างที่ใกล้เคียงพอที่จะสามารถดัดแปลงให้ตรงกับความประสงค์ได้
โดย :  So Sethaputra (สอ เสถบุตร 
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกแข็ง / 1,072 หน้า 
จัดพิมพ์ :  บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด   
พิมพ์ครั้งที่ : - 
ปีที่พิมพ์ :  2537
ขนาด : กว้าง 19.5 ซ.ม. ยาว 27.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
 
 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra
NEW MODEL THAI-ENGLISH DICTIONARY (Volume 1-2)/ So Sethaputra
750.00.-
ติดต่อร้านค้า