Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot
Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot
Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot
Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot
Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot

Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot

Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot

  • ราคา 16,015.00.- 26,695.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ตาดี [ Tadee ]

ตาดี.......  "ดูให้ดี มีของดีให้เลือก"   ...........................................  ตาดี  คือร้าน Specialty Store สินค้าหลากหลาย ตาดีไม่มีของหลายอย่างที่หากันได้ แต่ก็มีของหลายอย่างก็หากันไม่ได้จากที่อื่น ดูให้ดี มีของดีให้เลือก VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV * ตาดีรับประกันราคาต่ำสุด หากท่านพบสินค้าอย่างเดียวกัน ในประเทศไทย มีสภาพเดียวกัน จำหน่ายในร้านค้าอยู่จริง และได้ประกาศ หรือ โฆษณาสินค้าอยู่ในที่สาธารณะ ในราคาที่ถูกกว่าของร้านตาดีอย่างต่อเนื่องภายในเวลา  30 วันที่ผ่านมา ทางร้านยินดีที่จะเสนอขายสินค้านั้นในราคาที่เท่ากัน และ ลดราคาสินค้าลงให้ท่านอีก 10 % ของผลต่างในราคาทั้งสองนั้น  ยกตัวอย่าง  ราคาสินค้าที่ขายในตาดีราคา 1400 บาท แต่ท่านพบราคาที่ตรวจสอบได้ที่อื่นในราคา1000 บาท ทางตาดีจะขายสินค้าที่ขายอยู่เดิมที่ 1400 บาทให้ท่านในราคา 960 บาท   * ตาดีรับประกันความพึงพอใจสูงสุด สินค้าที่ท่านซื้อไปจากตาดี เกิดเสียหาย ไม่ดี ไม่ชอบ หากอยู่ในสภาพเดิม ท่านสามารถนำกลับมาเรียกเงินคืนได้เต็ม ภายในเวลา 30 วัน

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

• บันไดขยายได้ถึง 19 ฟุต ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนใคร รู้สึกถึงความมั่นคง ใช้งานได้ทั้งแบบสองขาขากว้างและแบบยาวพาดตรง  มีโครงสร้างที่แข็งแรง
• ใช้ เป็นแบบรูปตัว A หรือขยายเป็นบันไดที่เป็นรูปแบบ 90 องศา หรือเป็นบันไดหนึ่งอันพาดยาวก็ได้  ความสูงสุด หากใช้งานเป็น A-Frame: สูงสุด 2.7เมตร และความสูงขั้นต่ำ 1.5 เมตร ส่วนขยายแบบพาดตรง ยาวถึง 5.7 เมตรและสั้นสุด 3.3 เมตร  ขนาดจัดเก็บ ล23 * สูง 150 ซม.  ฐานกว้าง 69 ซม. 
• ใช้บันไดสำหรับงานที่เหมาะสม ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 95 ของปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งหมด
• สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบาก เช่น พื้นที่เหนือบันไดเพดานโค้ง 
• รุ่น Giant Velocity  มีขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้สูงสุด 135 กก.
Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot
Little Giant Ladder : LGL15422* บันได Little Giant 22-Foot
16,015.00.- 26,695.00.-