เคมี 2 Chemistry 9/e  ISBN   9789749965573

เคมี 2 Chemistry 9/e ISBN 9789749965573

เคมี 2 Chemistry 9/e ISBN 9789749965573 | Author : Raymond Chang » ผู้แปล รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย | 9ed©2007 | Paperback »374 pages.

  • ราคา 340.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

สำนักพิมพ์ท้อป -ศูนย์รวมตำราแปล-Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก สำนักพิมพ์ท้อป ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 เมษายน 2545 โดยคุณสุพจน์ รัตนาพันธุ์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือเรียนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในประเทศ และสำนักพิมพ์ต่างประเทศมากว่า 10 ปี โดยได้ตั้งเป้าหมายให้สำนักพิมพ์ท้อป เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และเป็นศูนย์รวมตำราแปลชั้นนำจากทั่วโลก นับจากวันก่อตั้งเป็นต้นมา สำนักพิมพ์ท้อป จึงได้มุ่งผลิตตำราวิชาการ โดยขอลิขสิทธิ์ตำราต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจากทุกสำนักพิมพ์ มาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะสาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม etc. วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน คอมพิวเตอร์ เคมี คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไอที การจัดการ บริหารธุรกิจ -การจัดการ การบริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี โลจิสติกส์ การธนาคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบ และศิลปะ ภาษา คู่มือสอบ  เตรียมสอบ หนังสืออ่านนอกเวลา รวมถึง Inter School/Bilingual School  หนังสืออ้างอิง  พจนานุกรม ปทานานุกรม ดิกชันนารี่ หนังสือแพทย์    ดูรายละเอียดที่ www.topmedicalbook.com หนังสือเด็ก : บันทึกความพอเพียง วิทยาศาสตร์ การทดลอง E-Books/Digital Book/E-Book Reader/Database นอกจากนี้แล้ว สำนักพิมพ์ยังได้ปูแนวทางการเขียนตำราเรียน ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานนับ 10 กว่าปี ให้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา มาเป็นหนังสือเรียนของคนไทย เพื่อเตรียมพัฒนาตำราเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลต่อไปได้ด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด/Top Publishing Co., Ltd. SHOWROOM & OFFICE เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel : 02-9186594-5, 02-5174301-2  Fax : 02-9186596 E-mail : info@toptextbook.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Descriptions :

   หนังสือ “เคมี 2” เล่มนี้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “Chemistry” โดยศาสตราจารย์Raymond Changฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 ปี ค.ศ.2007 ในส่วนที่เหลือจากการแปลหนังสือเคมี 1  โดยเนื้อหาเล่มนี้มี 10 บท เรียงลำดับต่อจากเล่ม 1 คือเริ่มจากบทที่ 16 ถึง 25

       ทางผู้แปลได้จัดเรียงลำดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่องกันตามความเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทำให้เลขบทไม่ตรงกับหนังสือต้นฉบับ สำหรับเรื้อหาในเล่มนี้ในหลายๆบทมีความเกี่ยวข้องกับการนำความรู้จากเคมี 1 มาประยุกต์ใช้ เช่น  สมดุลกรด-เบส เกี่ยวข้องกับเรื่องสมดุลเคมี ซึ่งเป็นบทที่ 14 ของเคมี 1 นอกจากนี้ภายในหนังสือเล่มนี้ยังมีบทความสั้นๆที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือการนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม

เคมี 2 Chemistry 9/e  ISBN   9789749965573
เคมี 2 Chemistry 9/e ISBN 9789749965573
340.00.-