โปรแกรมท่องเที่ยว,โปรแกรมเที่ยว,พัทยา,ตลาดน้ำสี่ภาค,สวนนงนุช,พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,อัลคาซ่าร์โชว์

โปรแกรมท่องเที่ยว,โปรแกรมเที่ยว,พัทยา,ตลาดน้ำสี่ภาค,สวนนงนุช,พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,อัลคาซ่าร์โชว์

โปรแกรมท่องเที่ยว,โปรแกรมเที่ยว,พัทยา,ตลาดน้ำสี่ภาค,สวนนงนุช,พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,อัลคาซ่าร์โชว์

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมที่ 1: 
 
โปรแกรมทัวร์ พัทยา (1 วัน)
 
กำหนดการท่องเที่ยว:
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก 
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯโดย รถตู้/รถโค้ปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งสู่ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม บริการอาหารว่างแบบเซ็ทบล็อก (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 
09.30 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539
10.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหารที่ชาวชลบุรีนับถือ
14.30 น. นำทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปกัน มิโมซ่า พัทยา (Mimosa Pattaya) ภายใต้แนวคิด " The City of Love เมืองเเห่งความรัก " กลิ่นไอสถาบัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยสีสัน สดใส บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในเมืองพัทยา โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันแสนโรเเมนติก กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว  Mimosa Pattaya ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ที่พร้อมให้บริการ อย่างครบครัน ผ่อนคลายสบายๆ ด้วย การนวดแผนไทย การนวดอโรมา เราบรรจงสร้างสรรค์ทัศนียภาพให้เกิดเป็นเมืองแห่งความรัก โดยเฉพาะคน ที่ท่านรัก เชิญเข้ามาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง ที่นี่ Mimosa Pattaya, the City of Love 
15.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้/โค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
3. ค่าอาหาร 2 มื้อ
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าไกด์ หรือ Staff 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทางด่วนและค่าจอดรถกรณีลูกทัวร์เอารถไปเอง ฯลฯ
 
-------------------------------------------------------------
 
โปรแกรมที่ 2: 
 
โปรแกรมทัวร์ พัทยา (2 วัน 1 คืน)
 
วันแรก 
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ พัทยา พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.30 น. เดินทางถึง พัทยา  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ, Art in Paradise ถูกวาดขึ้นบนกำแพงสีขาวในแบบที่ไม่มีตัวช่วยใด ๆ ถ้าเอามือไปสัมผัสจะพบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภาพไม่เว้นแม้แต่กรอบรูปคือสิ่งที่วาดขึ้นมาทั้งหมด แม้กระทั่งบันไดสูงชันที่อาจเผลอก้าวขาขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นเพียงบันไดภาพวาดบนพื้นราบเรียบเท่านั้น ที่สำคัญคือนอกจากภาพวาดทั่วไปแล้ว เขายังเอาใจคนไทยด้วยภาพวาดที่แสดงอารยธรรมไทยหลายภาพ โดยเฉพาะภาพสระบัวที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เป็นภาพที่ดูอบอุ่นและเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาพุทธได้ดีทีเดียว   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหารลุงไสวซีฟุ๊ด
13.30 น. นำทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปกันที่ มิโมซ่า พัทยา (Mimosa Pattaya) ภายใต้แนวคิด " The City of Love เมืองเเห่งความรัก " กลิ่นไอสถาบัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยสีสัน สดใส บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในเมืองพัทยา โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันแสนโรเเมนติก กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว Mimosa Pattaya ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ที่พร้อมให้บริการ อย่างครบครัน ผ่อนคลายสบายๆ ด้วย การนวดแผนไทย การนวดอโรมา เราบรรจงสร้างสรรค์ทัศนียภาพให้เกิดเป็นเมืองแห่งความรัก โดยเฉพาะคน ที่ท่านรัก เชิญเข้ามาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง ที่นี่ Mimosa Pattaya, the City of Love   
15.00 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539   
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมพัทยาปาร์ค” หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน พร้อมจัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก 
17.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
18.30 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์   
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 
 
วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. พักผ่อนภายเล่นน้ำหรือเครื่องเล่นภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
*** ที่โรงแรมพัทยาปาร์คจะแถบบัตรเข้าสวนน้ำ และ บัตรเครื่องเล่นท่านละ 1 ใบ ***
10.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
11.00 น. ท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวสวนผัก
15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ และ แวะซื้อของฝาก
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2 ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 
-------------------------------------------------------------
 
โปรแกรมที่ 3: 
 
โปรแกรมทัวร์ พัทยา – ชลบุรี (3 วัน 2 คืน)
 
วันแรก 
08.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 
08.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ชลบุรี – พัทยา
10.30 น. นำทุกท่านแวะชมและถ่ายรูปกันที่ มิโมซ่า พัทยา (Mimosa Pattaya) ภายใต้แนวคิด " The City of Love เมืองเเห่งความรัก " กลิ่นไอสถาบัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยสีสัน สดใส บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในเมืองพัทยา โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันแสนโรเเมนติก กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว Mimosa Pattaya ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ที่พร้อมให้บริการ อย่างครบครัน ผ่อนคลายสบายๆ ด้วย การนวดแผนไทย การนวดอโรมา เราบรรจงสร้างสรรค์ทัศนียภาพให้เกิดเป็นเมืองแห่งความรัก โดยเฉพาะคน ที่ท่านรัก เชิญเข้ามาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง ที่นี่ Mimosa Pattaya, the City of Love
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
14.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ
15.30 น. นำท่านเดินทางไป ชมการแสดงของปลาโลมา ที่ พัทยา ดอลฟินเวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท เป็นโลมาที่เก่ง แสนฉลาด โลมาพันธ์ปากขวด (indo-pacific humpback dolphin) และ โลมาพันธ์หัวบาตร (Irrawaddy dolphin) กับชุดการแสดงที่ท้าทาย ตื่นเต้นเร้าใจ 
17.00 น. นำท่านเที่ยวชม อัลคาซ่าร์โชว์ ที่พัทยา (The Alcazar Cabaret Show Pattaya) จัดว่าเป็นการแสดงคาบาเร่ต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากการแสดงเล็กๆ ที่ประกอบไปด้วยทีมงานเพียง 100 กว่าคน กลายมาเป็น อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ ที่กลายมาเป็นตำนานของพัทยา ท่านจะได้ชมการแสดงที่มีดนตรี เสื้อผ้า การเต้น และ ระบบฉาก แสง สีเสียง และเวทีที่สมบูรณ์แบบ ควบคุมการแสดงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ใช้ระบบเสียง DTS system โรงละคนหลังใหม่สร้างภายใต้สถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ซึ่งจุผู้คนได้กว่า 1,000 คน ต่อรอบ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “ซิกมา รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา”
20.30 น. เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท
09.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนนงนุช เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายในสวนมีบ้านทรงไทย สวนไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่น ๆ มีบริการเรือ- ชนิดต่าง ๆ ให้เช่าพาย เล่นในสระ มีสัตว์หลายชนิดเลี้ยงไว้ให้ชม มีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับ นักท่องเที่ยว จัดแสดง การฟ้อนรำพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (กระบี่กระบอง ฟันดาบ) กีฬาพื้นเมือง และการแสดงของช้าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหารสวนนงนุช
13.30 น. นำทุกท่านเข้าชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake) ไร่องุ่นซิลเวอร์มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ปรับปรุงไปแล้ว 400 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกองุ่นไปประมาณ 280 ไร่ ไร่นี้เป็นของคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ไร่จะมีแปลงปลูกองุ่นสำหรับทานสด องุ่นสำหรับทำไวน์ซึ่งโรงบ่มไวน์ถาวรกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และผลิตภัณท์แปรรูปจากองุ่น อย่างเช่น น้ำองุ่น แยมองุ่น ลูกเกด คุกกี้ไส้องุ่น แยลลี่องุ่น
15.00 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารที่ชาวชลบุรีนับถือ
16.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ, Art in Paradise ถูกวาดขึ้นบนกำแพงสีขาวในแบบที่ไม่มีตัวช่วยใด ๆ ถ้าเอามือไปสัมผัสจะพบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภาพไม่เว้นแม้แต่กรอบรูปคือสิ่งที่วาดขึ้นมาทั้งหมด แม้กระทั่งบันไดสูงชันที่อาจเผลอก้าวขาขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นเพียงบันไดภาพวาดบนพื้นราบเรียบเท่านั้น ที่สำคัญคือนอกจากภาพวาดทั่วไปแล้ว เขายังเอาใจคนไทยด้วยภาพวาดที่แสดงอารยธรรมไทยหลายภาพ โดยเฉพาะภาพสระบัวที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เป็นภาพที่ดูอบอุ่นและเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาพุทธได้ดีทีเดียว
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำทุกท่านแวะชมและช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินพัทยา (Walking Street Pattaya)
20.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักที่ “ซิกมา รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา”
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
08.30 น. เดินทางไปยัง กรุงเทพฯ
09.00 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539
10.00 น. นำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงามของ วิหารเซียน วิหารเซียนเป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย อาคารใหญ่มี รูปทรงเป็นวิหารแบบจีนสูงสามชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งเป็นบริวารโดยรอบการจัดวางตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างมีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย
11.00 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่านต่อห้อง)
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว (Long weekend)
 
----------------------------------------------------------
 
การจองทัวร์ 
 
โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 
 
----------------------------------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 
 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 
โทรศัพท์: 081-4206260 
 
เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com 
 
Email Address: Agilenttour@gmail.com 
 
-------------------------------------------------------------

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

โปรแกรมท่องเที่ยว,โปรแกรมเที่ยว,พัทยา,ตลาดน้ำสี่ภาค,สวนนงนุช,พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,อัลคาซ่าร์โชว์
โปรแกรมท่องเที่ยว,โปรแกรมเที่ยว,พัทยา,ตลาดน้ำสี่ภาค,สวนนงนุช,พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ,อัลคาซ่าร์โชว์
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า