โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,เชียงใหม่,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,ดอยอินทนนท์,สวนสัตว์

โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,เชียงใหม่,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,ดอยอินทนนท์,สวนสัตว์

โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,เชียงใหม่,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,ดอยอินทนนท์,สวนสัตว์เชียงใหม่

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมที่ 1:
 
โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ (4 วัน 3 คืน)
 
วันแรก 
08.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ อ.เมืองเชียงใหม่
08.30 น. เดินทางไป ดอยอินทนนท์
10.00 น. เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เดินเส้นทางเดินธรรมชาติอ่างกา เพื่อชมดอกกุหลาบพันปีและข้าวตอกฤๅษีซึ่งเป็นมอสที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ศาลเจ้ากรมเกียรติผู้ที่คอยรักษาทำนุบำรุงดอยอินทนนท์ตั้งแต่สมัยอดีต นมัสการ พระมหาธาตุ นภเมทนิดล นภพลภูมิสิริ เที่ยวชมตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้สดและของฝากพื้นบ้านต่างๆ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. พาท่านเที่ยวชม น้ำตกวชิราร 
14.30 น. แวะชมหมู่บ้านหัตถกรรม บ้านถวาย แกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ แอนติค ของที่ระลึก
15.30 น. เดินทางกลับเมืองเชียงใหม่
17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. กลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. แวะสักการะและไหว้ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
10.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนสัตว์เชียงใหม่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 
15.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดศรีสุพรรณ 
16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
18.30 น. เดินทางไปยัง คุ้มขันโตก
19.20 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่คุ้มขันโตก (ลิ้มราอาหารเหนือ)
19.45 น. ชมการแสดงศิลปะอันสวยงามของล้านนาของคุ้มขันโตก
21.00 น. แวะให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ ถนนคนเดินท่าแพ
22.30 น. เดินทางกลับโรงแรม และ แวะ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. นำท่านนมัสการและไหว้พระที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
11.00 น. นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชม สวนกล้วยไม้แม่ริม
15.00 น. เที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. หลังจากนั้นช็อปปิ้งและเที่ยวกลางคืนที่ เชียงใหม่ไนท์บาซ่า
21.00 น. กลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่าน Check out ออกจากโรงแรม 
09.00 น. เที่ยวชม ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพง
10.00 น. แวะให้เที่ยวชม ร่มบ่อสร้าง 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ที่ร้านอาหาร
12.30 น. หลังจากนั้นเที่ยวชม น้ำผุร้อนสันกำแพง
13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...และแวะซื้อของฝากกลับบ้าน
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 3 คืน
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 
----------------------------------------------------------
 
โปรแกรมที่ 2:
 
โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ (4 วัน 3 คืน)
 
วันแรก 
20.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ... เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
21.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯโดย รถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่
 
วันที่สอง 
07.30 น. เดินทางถึง เชียงใหม่ แวะให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัว
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. เที่ยวชม  Art in Paradise เป็นหนึ่งในพิพิทธภัณฑ์ภาพสามมิติที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งจะให้คุณได้สนุกสนานกับการครีเอทไอเดียถ่ายรูป 3 มิติได้อย่างเต็มที่ทั้ง 3 โซน รวมกว่า 180 ภาพด้วยกัน
10.30 น. จากนั้นเดินทางไป นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชม วัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นสถาปัตยกรรม ล้านนาโบราณ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน และประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพ สามมิติ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปริศนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน ตลอดถึงวิธีการ ขั้น ตอนลวดลาย ประจำตระกูลช่างเครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ โดยช่าง (สล่า ) เครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ เป็นการ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านวัวลายอีกด้วย
15.00 น. เที่ยวชม บ่อสร้างสันกำแพง เลือกซื้อเลือกชมหัตถกรรมท้องถิ่น มีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้ออีกด้วย
17.00 น. นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. กลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ 
10.00 น. หลังจาก ไหว้สาพระสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บนยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์แล้ว เดินเที่ยวบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้น ต้นไม้จึงเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นชนิดต่างๆห่อหุ้มเต็มต้น เหมือนกับต้นไม้ห่มผ้า ทำให้สภาพป่าคล้ายกับป่าโลกล้านปี นอกจากนั้น ยังสามารถเห็นนกพันธุ์หายากที่อาศัยอยู่บนที่สูง พรุน้ำจืดที่สูงที่สุด และพรรณไม้แปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น กุหลาบพันปี หรือ มอสที่ใหญ่ที่สุดของโลก เช่น ข้าวตอกฤาษีขึ้นอยู่หนาแน่น 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. แวะให้ท่าน นมัสการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุ นภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย ด้านบนขององค์พระเจดีย์ เป็นจุดชมวิวซึ่งเมื่อฟ้าเปิด สามารถเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่แจ่มทั้งอำเภอ และเมืองลำพูนอีกด้วย 
14.00 น. ช็อปปิ้งและเยี่ยมชม ตลาดม้ง ของชาวเขาเผ่าม้ง เลือกซื้อผักผลไม้เมืองหนาว และของป่าน่าสนใจมากมาย
15.00 น. เดินทางกลับที่พักที่อำเภอเมือง
16.30 น. ถึงที่พักที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. เชิญท่านเดินชมสินค้าพื้นเมืองที่ ไนท์บาซาร์ ในช่วงค่ำอันเต็มไปด้วยแสงสี หรือเที่ยวถนนคนเดิน ซึ่งมีทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของฝากจากเมืองเชียงใหม่โดยตรงจากผู้ผลิต และชิมอาหารคาวหวานพื้นเมืองได้ตลอดสาย (ตามอัธยาศัย)
21.00 น. กลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม
09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
09.30 น. นำท่านเที่ยวชม ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม ชมความน่ารักแสนรู้ในการแสดงช้าง และทำความรู้จักกับศิลปินช้างที่สามารถวาดภาพดอกไม้ หัวช้าง หรือล่าสุด เขียนหนังสือ จนโด่งดัง ข้ามโลก เยี่ยมลูกช้างแรกเกิดที่เนิร์สเซอร์รี่และชมความงามของกล้วยไม้และผีเสื้อ หลากสีสันที่ฟาร์มกล้วยไม้  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. ค่ารถท้องถิ่น
3. ค่าที่พัก 2 คืน
4. ค่าอาหาร 8 มื้อ
5. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
6. ค่าประกันการเดินทาง 
7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 
----------------------------------------------------------
 
การจองทัวร์ 
 
โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 
 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571 
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 
 
ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 
 
----------------------------------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 
 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
 
โทรศัพท์: 081-4206260 
 
เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com 
 
Email Address: Agilenttour@gmail.com 
 
----------------------------------------------------------------

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,เชียงใหม่,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,ดอยอินทนนท์,สวนสัตว์
โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,เชียงใหม่,วัดพระธาตุดอยสุเทพ,ดอยอินทนนท์,สวนสัตว์
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า