โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะเหลายา,ตราด,แหลมงอบ,เกาะหวาย,หมู่เกาะกระ,ดำน้ำชมปะการัง,เรือกรมหลวง

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะเหลายา,ตราด,แหลมงอบ,เกาะหวาย,หมู่เกาะกระ,ดำน้ำชมปะการัง,เรือกรมหลวง

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะเหลายา,ตราด,แหลมงอบ,เกาะหวาย,หมู่เกาะกระ,ดำน้ำชมปะการัง,เรือกรมหลวง

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์เกาะเหลายา (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง (แหลมงอบ - เกาะเหลายา - เดินทางเอง)
09.00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมายท่าเรือกรมหลวง อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมเก็บสัมภาระลงเรือ นำท่านเดินทางสู่เกาะเหลายา รีสอร์ท เป็นเกาะ ที่สวยงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก
10.30 ถึงเกาะเหลายา รีสอร์ท นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำดูปะการัง หน้าเกาะหลายา เชิญเข้าร่วมกิจกรรม
13.30 กีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ชักคะเย่อ วิ่งเปรี้ยว
16.30 รับประทานอาหารว่าง
17.00 แยกย้ายกันเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ
20.00 ขอเชิญร่วมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ
21.00 รับประทานอาหารว่าง
24.00 เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง เกาะเหลายา - เกาะหวาย หรือ หมู่เกาะกระ
07.00 บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมทัศนียภาพอันสวยงามบนเกาะเหลายา
09.00 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชักคะเย่อ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30 นำท่านลงเรือ เดินทางมุ่งสู่เกาะหวาย หรือหมู่เกาะกระ เพื่อดำน้ำชมปะการัง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลตะวันออก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
16.30 ถึงเกาะเหลายารับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ
20.00 เชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ
21.00 รับประทานอาหารว่าง
24.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม รีสอร์ท-กลับสู่แหลมงอบ-กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
08.00 เตรียมพร้อมที่ท่าเรือ อำลาเกาะเหลายา
09.00 ออกเดินทางจากเกาะเหลายา มุ่งสู่ท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ
11.00 ถึงท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ เก็บสัมภาระจากเรือ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ: ดังนี้
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
-ค่าที่พัก 2 คืน
-ค่าอาหารทุกมื้อ
-ค่าเรือไป-กลับ (แหลมงอบ-เกาะเหลายา)
-ค่าเรือไปดำน้ำชมปะการัง (ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %,-
-ท่านที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมีที่รับฝากรถตรงข้ามกับท่าเรือคิดค่าบริการ 100 บาท/คืน/คัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
-เครื่องปรับอากาศ (เครื่องทำน้ำอุ่น)
-ตู้เย็น (ทีวี UBC)
-ห้องคาราโอเกะ(ฟรี)
-โต๊ะสนุกเกอร์

เวลาเดินทาง
ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกรมหลวง แหลมงอบ เวลา 9.00 น. (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)
กลับออกเดินทางจากท่าเรือ เกาะเหลายา เวลา 8.30 น.

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 

-------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com
 
-------------------------------------------

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะเหลายา,ตราด,แหลมงอบ,เกาะหวาย,หมู่เกาะกระ,ดำน้ำชมปะการัง,เรือกรมหลวง
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะเหลายา,ตราด,แหลมงอบ,เกาะหวาย,หมู่เกาะกระ,ดำน้ำชมปะการัง,เรือกรมหลวง
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า