โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะมันนอก,Koh Munnork

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะมันนอก,Koh Munnork

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะมันนอก,Koh Munnork

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์เกาะมันนอก (3 วัน 2 คืน)
 
วันแรก
06.00 น. เดินทางจาก กทม. มุ่งหน้าสู่ ระยอง
09.30 น. เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม 
10:00 น. นำท่านลงเรือที่ท่าเรือ อ่าวมะขามป้อม
11:00 น. หลังจากนั้น เรือออกจากท่าเรืออ่าวมะขามป้อม  
11:30 น. เดินทางถึง เกาะมันกลาง พักผ่อนทางอัธยาศัย
12.30 น. ทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท
14.30 น. พาท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์เต่าเกาะมันใน พร้อมทั้งดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิด
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท
 
วันที่สอง
08:00  น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
09:30  น. นำท่านเที่ยวชม เส้นทางธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์สู่จุดชมวิว 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นำชมฟาร์มหอยนางรมธรรมชาติ
15:30  น.  เดินทางกลับรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท
 
วันทีสาม
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า  
09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น.  เดินทางออกจาก เกาะมันกลาง สู่ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม
14:00 น.  เดินทางถึงอ่าวมะขามป้อมโดยสวัสดิภาพ 
 
ราคานี้รวม
1.ค่าที่พัก 2 คืน   
2. เรือ ไป-กลับ จากเกาะมันนอก   
3. อาหาร 7 มื้อ   
4. เรือนำเที่ยวชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ   
5. น้ำดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน ตลอดโปรแกรม   
6. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 
ราคานี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: 
http://www.agilenttour.com 

Email Address: 
Agilenttour@gmail.com 

-------------------------------------
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะมันนอก,Koh Munnork
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เกาะมันนอก,Koh Munnork
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า