โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,มุกดาหาร,Mukdahan

โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,มุกดาหาร,Mukdahan

โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,มุกดาหาร,Mukdahan

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมทัวร์ มุกดาหาร - นครพนม - สกลนคร (3 วัน 2 คืน)
 
วันแรก 
09.30 น. เจ้าหนาที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รับทุกท่านที่ จ.มุกดาหาร (เดินทัวร์โดยใช้รถตู้ของลูกทัวร์นำมาเอง)
10.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร                     
11.00 น. เที่ยวชมทัศนียภาพที่ ทะเลสาบหนองหาร เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ เป็นทะเลสาบสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวเยี่ยมชม รวมทั้งทัศนียภาพ น้ำใส สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลา นานาพันธุ์ และวิถีชีวิตของชาว ประมงหนองหาร  มีศาลาชมวิว               
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. แวะให้ท่านได้ไหว้พระที่ วัดพระธาตุเชิงชุม ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น ที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร   ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ หนัก 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์                        
15.00 น. ให้ท่านได้ไหว้พระที่ วัดถ้ำผาแด่น เป็นอีกหนึ่งใน สถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีความเป็นมานับร้อยปี  วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและ  โดยมีการจัดพื้นที่ให้สามารถชมทิวทัศน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศา              
16.30 น. เดินทางไปยัง จ.นครพนม 
17.30 น. นำทุกท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก“โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวนครพนม” (ติดวิวแม่น้ำโขง) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. เดินทางกลับโรงแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
09.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านแวะเที่ยวชม จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3 นครพนม โดยทางจังหวัดนครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตีนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3 ไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไอซีซั่น อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 14กิโลเมตร รอบๆบริเวณ จัดเป็นจุดชมวิวที่สวย ปูพื้นสนามหญ้า มีห้องน้ำบริการ มีปลั๊กไฟ มีอาคารสำหรับล่างหน้าล่างตาแยกออกมาจากห้องน้ำ มีสวนสวยในพื้นที่ นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์ได้บริเวณสนามหญ้า              
10.00 น. แวะให้ท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม (บ้านลุงโฮ) บ้านนาจอกหรือบ้านลุงโฮหรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าบ้านท่านโฮจิมินห์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2467–247                         
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร
12.00 น. นำทุกท่านเข้านมัสการ องค์พญาศรีสัตตนาคราช พญาศรีสัตตนาคราชหล่อด้วยโลหะทองเหลืองทั้งตัว สูง 9 เมตร กว้าง 6 เมตร ตั้งประดิษฐานบนแท่นความสูง 5 เมตร ลักษณะขององค์พญานาคจะขดตัวและชูเศียร 7 เศียร พ่นน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนเดินทางมาเคารพ กราบไหว้ ขอพร ตลอดจนถ่ายภาพความทรงจำดีๆเก็บไว้           
14.00 น. ถึงอำเภอเรณูนครนำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุเรณูนคร โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำภายในวัดพระธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระพุทธรูปพระองค์แสนน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง50เซนติเมตร ประกอบด้วยพุทธลักษณะสวยงามมาก                         
14.30 น. นำทุกท่านชมและเลือกซื้อ ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง ของชาวภูไทยในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม                  
15.00 น. นำทุกท่านเข้านมัสการองค์ พระธาตุพนม ภายในมีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระ ธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม) พญาจุลนีพรหมทัด พระยาอินทรปัตนคร และพญาดำแดง เมืองหนองหารน้อย พากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ ภายในเป็นจำนวนมาก                  
16.00 น. เดินทางไปยัง จ.มุกดาหาร
17.30 น. นำทุกท่าน Check In เข้าที่พักที่“โรงแรมมุกดาหารแกรนด์”            
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร
19.30 น. เดินทางกลับโรงแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
09.30 น. นำท่านเที่ยวชม หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ครบ ๕๐ ปี หอแก้วมุกดาหารเป็นหอสูงภายในมีห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมุกดาหาร                
10.30 น. แวะช็อปปิ้งที่ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร…เป็นตลาดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากในแถบอีสาน ถือว่าเป็นตลาดอินโดจีนที่ใหณ่ที่สุดในภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญชายโขง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร จำหน่ายสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม จีน รัสเซีย จำพวก ข้าวของเครื่องใช้ ผ้าพื้นเมือง เซรามิก เครื่องเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. ลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 2 คืน 
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าไกด์ หรือ Staff 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่ารถตู้ปรับอากาศเดินทัวร์ตามโปรแกรม (ใช้รถของลูกทัวร์)
 
หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
-----------------------------------------------------
 
โปรแกรมทัวร์ สะหวันนะเขต - สปป.ลาว (2 วัน 1 คืน)
 
วันแรก 
08.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร
09.00 น. - นำคณะทำเรื่องผ่านแดนที่ ตม. สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (ใช้แค่บัตรประชาชน) 
              - ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว 
              - เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง 
              - ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. - นมัสการพระธาตุโพน
              - เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
              - ไหว้พระที่ วัดท่าตอน
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
18.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมรุ่งทิพย์” (3 ดาว) หรือ ระดับเดียวกัน
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
20.00 น. เดินทางกลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ 
                - ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ 
               - ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางกลับไปยังฝั่งไทยที่ จ.มุกดาหาร 
14,00 น. ลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละx,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศรับส่งตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องเล่นและรถรางที่ทองสมบูรณ์คลับ และ ฯลฯ
-
-----------------------------------------------------
 
โปรแกรมทัวร์ สะหวันนะเขต - สปป.ลาว (3 วัน 2 คืน)
 
วันแรก 
08.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 จ.มุกดาหาร
09.00 น. - นำคณะทำเรื่องผ่านแดนที่ ตม. สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (ใช้แค่บัตรประชาชน) 
              - ข้ามสะพานมิตรภาพเพื่อเข้าสู่การตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว 
              - เยี่ยมชมและนมัสการพระธาตุอิงฮัง 
              - ชมอนุสาวรีย์ท่านไกรสรพรหมวิหารประธานประเทศในอดีต 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. - นมัสการพระธาตุโพน
              - เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
              - ไหว้พระที่ วัดท่าตอน
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
18.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมรุ่งทิพย์” (3 ดาว) หรือ ระดับเดียวกัน
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 
20.00 น. เดินทางกลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. - นมัสการวัดใหญ่ชัยภูมิ 
                - ช็อปปิ้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เข็มขัด ที่ร้านปลอดภาษีท่าเรือ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. - ซื้อเหล้าบุหรี่ที่ร้านปลอดภาษีดาวเรือง 
               - ช้อปปิ้งตลาดสะหวังไชย หรือตลาดสิงค์โปร 
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมรุ่งทิพย์” (3 ดาว) หรือ ระดับเดียวกัน
18.00 น. รับประทานอาหารกลางเย็น (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 
20.00 น. เดินทางกลับที่พัก และ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากโรงแรม
10.00 น. เดินทางกลับไปยังฝั่งไทยที่ จ.มุกดาหาร 
                - แวะเที่ยวชม หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
15,00 น. ลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ...
 
อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศรับส่งตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง 
6. ค่าไกด์ และ Staff 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องเล่นและรถรางที่ทองสมบูรณ์คลับ และ ฯลฯ
 
-----------------------------------------------------
 
หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 
 
เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 
โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)
 
เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com
 
Email Address: Agilenttour@gmail.com
 
---------------------------------------------------------
โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,มุกดาหาร,Mukdahan
โปรแกรมสัมมนา,โปรแกรมทัศนศึกษา,โปรแกรมศึกษาดูงาน,มุกดาหาร,Mukdahan
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า