สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ

หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ

  • ราคา 1,200.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
หนังสือเก่า lungkitti.com

  หนังสือเก่า lungkitti.com ยินดีต้อนรับครับ...เลือกชมสินค้าได้สะดวก ตามหมวดหมู่หนังสือของทางร้านนะครับ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ดูวิธีการสั่งสั่งซื้อ / วิธีชำระเงิน)หากไม่สะดวกในการสังซื้อผ่านระบบ ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดในช่องทาง  Line  ได้นะครับ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

     “...ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากมาย น่าประชาชน ควรจะได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี แต่ปรากฏว่า ประชาชนของเราโดยเฉพาะในชุมชน แออัด และชุมชนชนบทส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็น ต่อชีวิต การกินอยู่ยังไม่ดี ทำให้เกิดโรคภัยเบียดเบียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนขาดแคลนความรู้ในเรื่องของสุขศึกษา และการปฏิบัติตนเพื่อนรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และครอบครัว ซึ่งมีผลกระทบไปถึงสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จะต้องประกอบด้วย สุขภาพอนามัยของส่วนตน และครอบครัวดี...”
           พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ 
โดย :   
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกแข็ง / 499 หน้า ภาพประกอบพร้อมคำบรรยายตลอดเล่ม (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่ : 1   
ปีที่พิมพ์ :    2551
ขนาด : กว้าง 26.5 ซ.ม. ยาว 34 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / รูปเล่มแข็งแรง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
1,200.00.-