นำเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

นำเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

  • ราคา 3,999.00.-

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ซีเอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 14/01983   โทร: 02-0723422, 02-6292680  มือถือ: 0877173595, 0836102077 Id Line : cssinter, noknok_2009 แฟกซ์: 02-0723422 website: www.csthailandguide.com email: cs.intertravel@gmail.com           : travelmart_tour2004@hotmail.com     สวัสดีทุกท่านค่ะ   บริษัท ซี เอส แอนด์ เอส อินเตอร์ ทราเวล จำกัด  เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดไม่หยุดนิ่งและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการเป็นอย่างดี บริษัทของเรามีความชำนาญในการเป็นตัวแทน จัดนำเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเน้นประเทศในแถบเอเชีย และ ยุโรป อีกทั้งเรายังมีบริการรับจอง โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก รวมไปถึงการให้บริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือ ในหลายๆ เส้นทาง ในราคาสุดประหยัด   เนื่องจากการบริการคือหัวใจของการทำงานของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเรารับประกันว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนพึงพอใจ ตามความหมายของตัวย่อชื่อบริษัทฯ ว่า CHEAP SIMPLE & SMILES (ราคาถูก สะดวกงายดาย และมีแต่รอยยิ้ม)    

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

แพ็คเก็จเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน

ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ  เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะยักษ์เล็ก – หาดทรายเกาะรัง – เกาะหวาย
เดินทางได้ทุกวัน อย่างต่ำ 2 ท่าน...โดยรถตู้ปรับอากาศลงเรือส่งถึงที่พัก 

 

วันแรก              กรุงเทพฯ – ตราด  – เกาะช้าง
07.30 พร้อมกัน ณ จุดหมาย บริเวณถนนข้าวสาร
08.00 พร้อมกัน ณ จุดหมายหัวลำโพงร้านกาแฟแบลคแคนย่อน ชั้น2  จากนั้นเดินทางสู่เกาะช้างโดยรถตู้ปรับอากาศ
  ถึงท่าเรือ...นำรถลงเรือเฟอร์รี่     (อาหารกลางวันอิสระ...แวะให้ระหว่างทางค่ะ)
14.30 เดินทางถึง เกาะช้าง นำท่านเข้าที่พัก... อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย
วันที่สอง         เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะยักษ์เล็ก – หาดทรายเกาะรัง – เกาะหวาย
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า...พร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
08.00 นำท่านสู่ท่าเรือบางเบ้าลงเรือดำน้ำดูปะการัง สู่ อุทยานฯ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสีและฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน  ท่าน จะพบปลาหลากชนิด  อาทิปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ,ปลาผีเสื้อ,และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลานีโมนั่นเอง  จากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำ เกาะยักษ์เล็ก – หาดทรายเกาะรัง พักบนชายหาดสวย – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะหวาย  มีบริการอาหารกลางวันแบบบนเรือ พร้อมผลไม้ (มื้อที่2)ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก
วันที่สาม          เกาะช้าง – กรุงเทพฯ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
08.00 อำลาเกาะช้าง  รถตู้รับท่านที่ รีสอร์ท เดินทางกลับ (นัดเวลารับอีกครั้งเนื่องจากแต่ละโรงแรมอยู่คนละหาด)  (อาหารกลางวันอิสระ ระหว่างการเดินทาง)
เย็น เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ

เอวา รีสอร์ท   4 ดาว หาดไก่แบ้ 1 พฤษภาคม–31 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน–30 เมษายน 2562
Superior Hillside 3,999.-บาท/ท่าน 4,500.-บาท/ท่าน
Seaside Deluxe Building  4,500.-บาท/ท่าน 5,500.-บาท/ท่าน
ภูมิยามาบีช 4 ดาว หาดท่าน้ำ lonely Beach 17 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 11 มกราคม – 16 เมษายน 2562
Superior Garden View 3,999.-บาท/ท่าน 4,999.-บาท/ท่าน
คชารีสอร์ทแอนด์สปา 4 ดาวหาดทรายขาว 17 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 11 มีนาคม –16 เมษายน 2562
Hillside Deluxe Building 3,999.-บาท/ท่าน 4,999.-บาท/ท่าน
Seaside Deluxe Building 4,500.-บาท/ท่าน 5,500.-บาท/ท่าน
เกาะช้างแกรนด์วิว 3 ดาว หาดทรายขาว 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2562  
Standard Room 3,999.-บาท/ท่าน  

อัตรานี้รวม

1 ที่พักบนเกาะช้าง 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
2 รถตู้ปรับอากาศ + ตั๋วเรือ ไป / กลับ กรุงเทพ ฯ – เกาะช้าง
3 อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่พัก , กลางวัน 1 มื้อ Buffet บนเรือ)
4 ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และ หน้ากากดำน้ำ (Snorkel) แต่ไม่รวมค่าปรับหากอุปกรณ์สูญหาย
5 ประกันการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม

1 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ซักรีด มินิบาร์ให้ห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ
2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน และเงื่อนไขการคืนเงิน

1 มัดจำ 50% ในวันจอง ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 10 วัน
2 บริษัทของสวนสิทธ์ไม่คืนเงินกรณีที่ลูกค้าไม่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามที่ระบุในรายการ
3 ยกเลิกหลังมัดจำเงินแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
4 หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ยึดเอาผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

สินค้าที่ใกล้เคียงในร้านนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

นำเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
นำเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน
3,999.00.-
ติดต่อร้านค้า