เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านสะพานทางเดิน

เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านสะพานทางเดิน

เครื่องเล่นสนาม สนามเด็กเล่น OUTDOOR PLAYGROUND

  • ราคา 330,000.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ของเล่นเด็ก บ้านบอล เครื่องออกกำลังกาย สไลเดอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1055-5408-2466 เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเล่นในสนาม อุปกรณ์สนามเด็กเล่น (Playground Equipments) หรือ ชุดสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ครุภัณฑ์ชุดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็กได้แก่ ชิงช้า ม้าหมุน กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเน้นให้เครื่องเล่นมีคุณภาพ ทนทานและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จากการที่เราได้บริการลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช้านานย่อมเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและการบริการเครื่องเล่นสนามของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เราได้ตระหนักในเรื่อง ความซื่อสัตย์ และการยึดหลักการบริการที่ดี ต่อลูกค้า นอกจากนี้เรายังผลิต เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor fitness equipment) สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ที่สามารถจัดวางเป็นสถานีหรือจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้ และมีพื้นยางปูสนามเด็กเล่น เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ยินดีต้องรับเข้าสู่ www.playground-th.com  ทางบริษัทของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีได้รับความไว้วางใจจากท่าน ทางบริษัทคิดดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ของเราจำหน่ายของเล่นและเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้เด็กไทยได้รับการพัฒนา  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็ก  และทางบริษัทของเรายังรับออกแบบ  ติดตั้งเครื่องเล่น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  และมีการส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบเครื่องเล่นสนาม  ให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดอายุการใช้งาน  เพราะทางบริษัทของเรามุ่งมั่นบริการท่านด้วยใจของเรา  โดยเราจะเลือก  และออกแบบสนามเด็กเล่น  ห้องออกกำลังกาย  และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนของเด็กให้เหมาะกับตัวเด็กและสภาพการใช้งาน  พร้อมทั้งดูสะอาดเรียบร้อย มากกว่าความพอใจ  คือ  บริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเราโดยผู้วิจัย เครื่องเล่นสนามปลอดภัย  ผ่านการคำนวณและตรวจสอบมาตรฐาน 

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านสะพานทางเดิน

ขนาด 300x990x370 เซนติเมตร

รายละเอียดเครื่องเล่น

1.          เสาทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร จำนวน 12 ต้น

2.          แผ่นพื้นสี่เหลี่ยม ทำจากหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น

3.          แผ่นพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากเหล็กเคลือบสารกันสนิม ขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 140 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น

4.          หลังคาทรงบ้าน ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 110 เซนติเมตร ความยาว 130 เซนติเมตร ความสูง 70 เซนติเมตร จำนวน 2 ชิ้น

5.          ทางออกสไลเดอร์คู่ ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 25 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร จำนวน  1 ชิ้น

6.          สไลเดอร์คู่ ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร 1 ชิ้น

7.          ผนังทางออกสไลเดอร์เดี่ยว ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน  ขนาดความกว้าง 75 เซนติเมตร ความยาว  90 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

8.          สไลเดอร์เดี่ยว ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 55 เซนติเมตร ความยาว  160 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

9.          ผนังกั้นตก ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร จำนวน 3 ชิ้น

10.     บันได ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

11.     ท่อปีนป่าย ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 190 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

12.     เชือกปีนป่าย  ขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร ความยาว 160 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

13.     สะพานทางเดิน ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว  140 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

14.     ดอกไม้ติดหัวเสา  ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร ความสูง 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

15.     ผึ้ง ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน จำนวน 1 ชิ้น

16.     พุ่มไม้  ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน ขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น

17.     เก้าอี้ทำจากพลาสติกโพลีเอทีลีน ทนแดด ทนฝน  ขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น


 

เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านสะพานทางเดิน
เครื่องเล่นสนาม ชุด บ้านสะพานทางเดิน
330,000.00.-